Så tycker Ledarna

I Idé och framtid berättar vi om vår verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform.

Genom att driva opinion och ta ställning inom områden som har relevans för chefer, är Ledarna Sveriges chefers samlade röst i samhällsdebatten.

Läs Idé och framtid – Ledarnas verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform.