Press

Vi driver sakpolitiska frågor med uttalat chefsintresse – utan att ta partipolitisk ställning.

Centrala ämnen för vår opinionsbildning är lön och villkor, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap, och rådande attityder till chefer och chefsrollen.

Presstelefon 08-598 99 333


Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakt till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Pressekreterare

Cecilia Malmström

PR-specialist

Fredrik Gustafsson

Kommunikationschef

Kerstin Lager

Pressmeddelanden

    Utmärkelse

    Framtidens kvinnliga ledare

    När Ledarna rankar landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner hamnar Ishtar Touailat i topp.