Vem är Framtidens kvinnliga ledare 2018?

Ledarna rankar, för tolfte året i rad, landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

De slutliga som är med på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2018 blir informerade under april. Vinnaren och hela listan presenteras den 16 maj 2018.

Möjligheten att nominera var öppen till och med den 22 januari 2018.

Om förra årets vinnare

Therese Lundstedt blev Framtidens kvinnliga ledare 2017:
Man måste våga testa sig fram – artikel i DN 10 maj 2017

Framtidens kvinnliga ledare 2017: Hela listan!

Fakta om:


Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi lyfter fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Cheferna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor, utan för alla som har en ledande position.

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Urvalskriterier och jury

Framtidens kvinnliga ledare – in English

Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2018 #ledarna