Vem är Framtidens kvinnliga ledare 2024?

Nominera din kandidat till utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare 2024. Sista dag att skicka in nominering är 8 januari.

Vem söker vi?

Framtidens kvinnliga ledare är 20–35 år och bedöms på sina resultat under 2023 och tidigare. Områden som vi tittar på är ledarskap, resultat och potential. Läs mer om kriterierna innan du nominerar: Urvalskriterier och jury.

Vad händer efter nominering?

Inkomna nominerade bedöms utifrån kriterierna. Därefter startar en urvalsprocess för att få fram de 75 kvinnor som slutligen placerar sig på årets lista. Kvinnorna som placerar sig på listan kontaktas under april 2024.

För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Wes.

16 maj 2024 presenteras hela listan och vinnaren utses under en direktsänd gala med inbjudna gäster.

Nominera Framtidens kvinnliga ledare 2024

Vinnare 2023 Azra Osmancevic

Syftet med utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare

  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.
  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.

Framtidens kvinnliga ledare delades ut för första gången 2007. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Wes.

Urvalskriterier och jury

Framtidens kvinnliga ledare – in English

Framtidens kvinnliga ledare på Linkedin

#fkl2024 #ledarna

FKL2023-gruppbild.jpg

FKL-kandidater under galan 2023.

Fakta om: Framtidens kvinnliga ledare


Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi ändra på bilden av ledarskap som en manlig arena. Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare, helt enkelt – som också är unga och kvinnor, vänder vi upp och ner på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Syftet med utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare är att:

  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.
  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.

Framtidens kvinnliga ledare delades ut för första gången 2007. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Wes.