Vem är Framtidens kvinnliga ledare 2020?

Ledarskap är inte en manlig arena. Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer – grymma ledare, helt enkelt – som också är unga och kvinnor, vänder vi upp och ned på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Varför ett pris?

Ledarna rankar, för fjortonde året i rad, landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Vi gör det för att vi vet hur viktigt det är med förebilder.

Vinnaren presenteras 12 maj

Den 12 maj delas priset ut i Ledarnas lokaler i Stockholm. De kandidater som kommer med på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2020 blir informerade under april. Sista dag att nominera var den 17 januari.

Om förra årets vinnare

Stina Andersson, COO Axel Johnson, utsågs till Framtidens kvinnliga ledare 2019.

Fakta om: Framtidens kvinnliga ledare


Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi lyfter fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Cheferna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor, utan för alla som har en ledande position.

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Urvalskriterier och jury

Framtidens kvinnliga ledare – in English

Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2020 #ledarna

framtidens-kvinnliga-ledare-logo-2020-2048.png

stina-andersson-2.jpg

Stina Andersson, COO Axel Johnson och Framtidens kvinnliga ledare 2019.