Vem är Framtidens kvinnliga ledare 2019?

Känner du en riktigt bra chef, som är kvinna och max 35 år? Nu öppnar vi nomineringsprocessen för 2019 års Framtidens kvinnliga ledare. Använd formuläret nedan för att nominera.

Ledarna rankar, för trettonde året i rad, landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. 

Vinnaren koras i maj

Nomineringen avslutas den 22 januari 2019.

De slutliga som är med på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2019 blir informerade i april. Vinnaren och hela listan presenteras den 16 maj 2019.

Nominera Framtidens kvinnliga ledare 2019

Om förra årets vinnare

Ishtar Touailat, Head of Innovation Incubation, Tieto Data-Driven Business, blev Framtidens kvinnliga ledare 2018.

Fakta om: Framtidens kvinnliga ledare


Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi lyfter fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Cheferna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor, utan för alla som har en ledande position.

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Urvalskriterier och jury

Framtidens kvinnliga ledare – in English

Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2019 #ledarna

Ishtar Touailat, Framtidens kvinnliga ledare 2018.