Snart utses Framtidens kvinnliga ledare 2019

De 75 kvinnorna på listan Framtidens kvinnliga ledare är goda förebilder för alla som sitter på en ledande position.

Ledarskap är inte en manlig arena. Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer – grymma ledare, helt enkelt – som också är unga och kvinnor, vänder vi upp och ned på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Varför ett pris?

Ledarna rankar, för trettonde året i rad, landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Vi gör det för att vi vet hur viktigt det är med förebilder.

Vinnaren presenteras 16 maj

Nomineringen till årets pris avslutades den 22 januari. De slutliga som är med på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2019 blir informerade i april. Vinnaren och hela listan presenteras den 16 maj 2019.

Om förra årets vinnare

Ishtar Touailat, Head of Innovation Incubation, Tieto Data-Driven Business, blev Framtidens kvinnliga ledare 2018.

Fakta om: Framtidens kvinnliga ledare


Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi lyfter fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Cheferna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor, utan för alla som har en ledande position.

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Urvalskriterier och jury

Framtidens kvinnliga ledare – in English

Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2019 #ledarna

Ishtar Touailat, Framtidens kvinnliga ledare 2018.