Vem är Framtidens kvinnliga ledare 2023?

Ledarskap är inte en manlig arena. Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare, helt enkelt – som också är unga och kvinnor, vänder vi upp och ner på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Var med och påverka framtiden

Har du en inspirerande chef eller ledare i din närhet, som uppfyller kriterierna för Framtidens kvinnliga ledare? Nominera henne direkt!

Läs om urvalskriterier och jury innan du skickar in din nominering.

Sista dag att nominera är den 2 januari 2023.

Nominera Framtidens kvinnliga ledare 2023

Urvalskriterier för Framtidens kvinnliga ledare


Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är 20-35 år och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2022 och tidigare enligt kriterierna:

  • Kompetens ledarskap
    Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Har hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.
  • Resultat
    Har ansvar för resultat och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Är exempelvis chef över ett antal anställda, har ekonomiskt ansvar, arbetat med affärsutveckling, verksamhetsansvar och/eller har uppvisat framstående resultat i relation till verksamhetens uppdrag.
  • Potential
    Leder verksamheten framåt utifrån en vision om ett hållbart samhälle. Uppvisar nytänkande kring hantering av komplexa frågor. Har förmåga att ta sig an större roller.

fkl-vinnare-2022.jpg

Jenny Jonsson, Framtidens kvinnliga ledare 2022.