Årets Innovativa Ledare

Carina Myrvang är Årets Innovativa Ledare 2018.

På Chefgalan den 8 mars utsågs Sveriges bästa chefer i sju olika kategorier. Priset Årets Innovativa Ledare delades ut av Ledarna till vinnaren Carina Myrvang, enhetschef, Stockholms stad.

Motivering

”En chef som leder med lika mycket pragmatism som empati. Som tror på att medarbetare och medmänniskor mår som bäst när de får förtroende och mandat. Denna chef har förenklat och förändrat för att få fler människor i jobb och har uppnått imponerande resultat på kort tid. Arbetar outtröttligt med en av Sveriges största utmaningar: kompetensförsörjning.”

– Jag är glad och hedrad, säger Carina Myrvang. En av de mest betydelsefulla faktorer jag tycker att jag bidragit med är vikten av att se individen, inte bara systemet, då är det ju roligt att bli sedd själv.

Pressmeddelande: Carina Myrvang är Årets Innovativa Ledare 2018

Carina Myrvang, enhetschef, Stockholms stad

Övriga nominerade 2018

Henrik Zipsane, vd, Stiftelsen Jamtli

Motivering

”En chef som har omdefinierat begreppet hembygd till att omfatta alla som kallar bygden för hemma. Under mottot ’vår historia är inte avslutad och vår identitet är inte fast’ drar denna chef nytta av allas perspektiv. Så kan fler inkluderas att bli en del av vårt arv. En chef som definierar sig som mäklare av idéer och möjligheter, som knyter samman partners och personal. Resultatet: en leende organisation, ett levande kulturarv.”

Rasmus Kjellman, vd, Dynabyte

Motivering

”Transparens är en sak, ärlighet något annat. Denna chef har infört ett ledarskap som litar på att de anställda har det gemensammas bästa för ögonen. Låter medarbetarna få insyn i delar som i andra organisationer bara är reserverade för styrelsen. En tillit som gjort att de anställda inkluderas och blir delaktiga i att styra organisationen och sig själva.”

Fakta om Årets Innovativa Ledare


Priset går till en eller flera personer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad vi ser växa fram. Pristagaren har också tagit märkbar hänsyn till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

  • Pristagaren har agerat innovativt och kreativt i sitt ledarskap på ett sätt som både verkar för, och genomsyras av, de värderingar som ligger till grund för Ledarnas syn på ett gott ledarskap: Hållbarhet, jämställdhet och mångfald.
  • Pristagaren har genom sitt ledarskap bidragit till verksamhetens framgång i en globaliserad och digitaliserad värld.
  • Pristagaren har på ett innovativt och visionärt sätt verkat för utvecklingen av chefers och medarbetares potential i denna nya värld.
  • Pristagaren leder medvetet med ambitionen att bidra till Sveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Jury 2018

  • Karin Francke, personalstrateg, Stockholms läns landsting (ordförande)
  • Annika Elias, ordförande, Ledarna
  • Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör/vd, IKEM
  • Cecilia Åkerblom, ordförande, Authentic People
  • Johanna Frelin, vd, Tengbom (vinnare Årets Innovativa Ledarskap 2017)
  • Per Granqvist, samtidsanalytiker och författare

Priset delas ut på Chefgalan, som arrangeras i mars varje år på Grand Hôtel i Stockholm. Chef är grundare av galan och samarbetar årligen med ett antal företag och organisationer, bland annat Ledarna, kring genomförandet.

Läs mer om Årets Innovativa Ledare hos Chef