Ledarna under Almedalsveckan 2021

Varmt välkommen till Ledarnas två digitala seminarier under Almedalsveckan 2021: Ett om ålderism och ett om jämställdhet. Båda sänds måndag 5 juli.

Ålderism utestänger chefstalanger. Finns det ett bäst-efter- och bäst-före-datum för chefer?

Tid: Måndag 5 juli klockan 9.30-10.30.
Plats: Sänds digitalt på den här sidan.

Kompetensförsörjning har blivit en av de största utmaningarna i såväl privata företag som i offentlig sektor. Kompetensbristen hämmar verksamhetsutvecklingen och hotar konkurrenskraften i näringslivet och kvaliteten i välfärden.

Idag väljs personer systematiskt bort vid rekrytering på grund av ålder, samtidigt som vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men åldersdiskriminering drabbar inte bara äldre. Unga väljs också bort, inte minst när de söker chefsjobb. Åldersstereotypa bilder och en starkt förankrad pensioneringsnorm vid 65 års ålder är några bidragande orsaker.

På detta seminarium presenterar Ledarna en rapport som bygger på svar från drygt 1 500 chefer som besvarat frågor om ålder i syfte att öka kunskapen om förekomsten av ålderism i arbetslivet.

Hur främjar vi ett åldersmedvetet ledarskap, som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och som inte hemfaller åt åldersstereotyper?

Panel:

 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
 • Sophie Hedestad, Chief Marketing Officer, Netigate
 • John Mellkvist, föreläsare, pr-strateg och trendspanare
 • Anna Thoursie, chefsekonom, Ledarna

Samtalet leds av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Jämställdheten i lockdown? Dags att skruva upp farten på jämställdhetsarbetet

Tid: Måndag 5 juli klockan 13-13.45.
Plats: Sänds digitalt på den här sidan.

Sverige har varit ett föregångsland inom jämställdhet, men det finns oroande tecken på att arbetet tappar fart. I Ledarnas jämställdhetsbarometer ser vi att jämställdhetsfrågorna prioriteras lägre idag än för 5 år sedan. Var femte chef anser att frågan inte är prioriterad. Är jämställdheten i lockdown?

En arbetsmarknad där kvinnor och män behandlas, bedöms och lönesätts på samma grunder är inte bara en rättvisefråga, det är lika mycket en fråga om att ta vara på alla talanger för att göra verksamheter och företag konkurrenskraftiga.

Hur kan vi skruva upp farten på jämställdhetsarbetet?

Panel:

 • Caroline Farberger, vd, Ica försäkringar
 • Maija Inkala, tf talesperson och projektledare, Stiftelsen Allbright
 • Lars E Engström, Managing Director, Edcolby AB

Samtalet leds av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Hur bygger vi bort etnisk diskriminering i samhällsbyggnadssektorn?

Seminariet arrangeras av Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna

Tid: Tisdag 6 juli klockan 14-15.
Plats: Sänds digitalt hos Almedalsveckan Play

Etnisk diskriminering är ett av många uttryck för machokultur i samhällsbyggnadssektorn. Machokultur är roten till många av sektorns utmaningar, exempelvis kompetensförsörjning. Alla företag har ett ansvar att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Men hur gör vi det i praktiken?

Medverkande:

 • Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna
 • Charlotte Thelm, divisionschef och ordförande i NCC:s mångfaldskommitté, NCC
 • Mohamed Kiswani
 • Barakat Ghebrehawariat, moderator