Ledarna under Almedalsveckan 2021

Ledarnas två digitala seminarier under Almedalsveckan 2021 handlade om ålderism och jämställdhet. Här ser du dem i efterhand.

Ålderism utestänger chefstalanger. Finns det ett bäst-efter- och bäst-före-datum för chefer?

Sändes måndag 5 juli klockan 9.30. Klicka på pilen i spelaren för att titta i efterhand.

Kompetensförsörjning har blivit en av de största utmaningarna i såväl privata företag som i offentlig sektor. Kompetensbristen hämmar verksamhetsutvecklingen och hotar konkurrenskraften i näringslivet och kvaliteten i välfärden.

Idag väljs personer systematiskt bort vid rekrytering på grund av ålder, samtidigt som vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men åldersdiskriminering drabbar inte bara äldre. Unga väljs också bort, inte minst när de söker chefsjobb. Åldersstereotypa bilder och en starkt förankrad pensioneringsnorm vid 65 års ålder är några bidragande orsaker.

På detta seminarium presenterar Ledarna en rapport som bygger på svar från drygt 1 500 chefer som besvarat frågor om ålder i syfte att öka kunskapen om förekomsten av ålderism i arbetslivet.

Rapport: Ålderism utestänger chefstalanger

Hur främjar vi ett åldersmedvetet ledarskap, som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och som inte hemfaller åt åldersstereotyper?

Panel:

 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
 • Kerstin Nilsson, professor, docent och med dr i folkhälsovetenskap/epidemiologi samt docent och fil dr i arbetsvetenskap
 • Sophie Hedestad, Chief Marketing Officer, Netigate
 • John Mellkvist, föreläsare, pr-strateg och trendspanare
 • Anna Thoursie, chefsekonom, Ledarna

Samtalet leds av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Jämställdheten i lockdown? Dags att skruva upp farten på jämställdhetsarbetet

Sändes måndag 5 juli klockan 13. Klicka på pilen i spelaren för att titta i efterhand.

Sverige har varit ett föregångsland inom jämställdhet, men det finns oroande tecken på att arbetet tappar fart. I Ledarnas jämställdhetsbarometer ser vi att jämställdhetsfrågorna prioriteras lägre idag än för 5 år sedan. Var femte chef anser att frågan inte är prioriterad. Är jämställdheten i lockdown?

En arbetsmarknad där kvinnor och män behandlas, bedöms och lönesätts på samma grunder är inte bara en rättvisefråga, det är lika mycket en fråga om att ta vara på alla talanger för att göra verksamheter och företag konkurrenskraftiga.

Hur kan vi skruva upp farten på jämställdhetsarbetet?

Panel:

 • Caroline Farberger, vd, Ica försäkringar
 • Maija Inkala, tf talesperson och projektledare, Stiftelsen Allbright
 • Lars E Engström, konsult, Edcolby AB

Samtalet leds av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Hur bygger vi bort etnisk diskriminering i samhällsbyggnadssektorn?

Seminariet arrangeras av Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna

Tid: Tisdag 6 juli klockan 14-15.
Plats: Se inspelade sändningen hos Almedalsveckan Play

Etnisk diskriminering är ett av många uttryck för machokultur i samhällsbyggnadssektorn. Machokultur är roten till många av sektorns utmaningar, exempelvis kompetensförsörjning. Alla företag har ett ansvar att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Men hur gör vi det i praktiken?

Medverkande:

 • Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna
 • Charlotte Thelm, divisionschef och ordförande i NCC:s mångfaldskommitté, NCC
 • Mohamed Kiswani, chef i byggbranschen
 • Salem Yohannes, utbildare, Vidga normen Länsstyrelsen i Stockholm
 • Ann-Sofie Atterbrand, verksamhetsstyrningschef, Trafikverket
 • Barakat Ghebrehawariat, moderator