Ledarna under Almedalsveckan 2022

Ledarna arrangerade två seminarier i Almedalen. Välkommen att titta på de inspelade samtalen.

Rusta för omställning – vilken kompetens behöver chefer och medarbetare?

Tid: Måndag 4 juli klockan 16.15–17
Scen: Aktuell hållbarhet, Strandvägen 4.1,Visby

Näringslivet står inför en genomgripande omställning om vi ska klara klimatmålen och ställa om till ett hållbart samhälle. Transformationen skapar stora möjligheter men kommer att ställa stora krav på chefer och ledare att leda i förändring. Det kommer också kräva omfattande kompetensomställning.

Principöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd lägger en bra grund för en ny omställningsorganisation att växa fram. Men om syftet och ambitionerna ska kunna realiseras krävs att det finns ett utbud av utbildningar som är anpassade för yrkesverksamma chefer och medarbetare. Till stor del saknas detta idag. Och vem har egentligen ansvar för att denna typ av utbildningar växer fram?

Panel:

  • Ann Öberg, vd, Almega
  • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  • Mattias Johansson, Head of Public Affairs, Volvo Cars
  • Johan Lagerhäll, tf vd, TRR
  • Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna

Moderator: Mia Odabas, ekonom och journalist.

Att leda i offentlig sektor – ett omöjligt uppdrag?

Tid: Tisdag 5 juli klockan 9–9.45
Scen: Dagens samhälle, Strandvägen 4.1,Visby

Offentliga verksamheter styrs ytterst av demokratiskt valda politiker, som vart fjärde år blir omvalda eller bortröstade. De politiska löftena är många och debatten om hur välfärden och den offentliga servicen ska utvecklas är intensiv.

När förslagen ska omsättas i praktisk handling är det cheferna i förvaltningen som har ansvaret för genomförandet. Allra helst ska verksamheterna leverera mer och bättre till en lägre kostnad. När den politiska logiken krockar med den professionella ställs chefer ofta inför svåra målkonflikter och utmaningar.

I detta seminarium diskuterar vi ledarskapets värde och chefernas betydelse för den offentliga sektorns utveckling och framgång. Chefer behövs – men har de rätt förutsättningar att leda?

Panel:

  • Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor i ledarskap, Försvarshögskolan
  • Regina Kevius, kommundirektör, Upplands Väsby kommun
  • Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande, Markaryds kommun (KD)
  • Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna

Moderator: Mia Odabas, ekonom och journalist.

almedalen-2022.jpg