Uppdrag som företrädare på arbetsplatsen

Att vara företrädare handlar bland annat om att representera Ledarna på arbetsplatser där vi har avtal, och att företräda våra medlemmar i förhandlingar med arbetsgivaren.

Corona: Hur hålla stämmor, årsmöten och kongresser när vi inte kan träffas?

Vi har ungefär 2 000 företrädare på olika arbetsplatser, både med och utan fackliga klubbar. Företrädaren verkar bland annat för att Ledaravtalet tillämpas på arbetsplatsen.

Vi har stort förtroende för våra företrädare, och de har fullt mandat att agera som Ledarnas förlängda arm på arbetsplatserna. Därför uppmuntrar vi dem att kontakta oss när de behöver stöd i olika situationer.

Uppdraget som företrädare

Som företrädare har du tillgång till rådgivning och coachning, utbildningar, material och verktyg. Allt för att du ska lyckas i uppdraget. Den kompetensutveckling du får i företrädarrollen kan du dra nytta av i din roll som chef.

Grundförutsättningen för att kunna arbeta fackligt på din arbetsplats är att din arbetsgivare har ett kollektivavtal. Då gäller förtroendemannalagen och rätten till betald ledighet för att utföra fackligt arbete som rör din egen arbetsplats.

Hur mycket ledighet som är rimligt kommer du och arbetsgivaren fram till gemensamt. Vissa kollektivavtal innehåller regler för hur mycket tid du kan använda till ditt fackliga uppdrag. Har din arbetsplats klubb eller företrädare, där uppdraget inte bara omfattar den egna arbetsplatsen, måste du komma överens med arbetsgivaren om ledighet samt eventuella kostnader för att utföra det fackliga uppdraget. Du har rätt till bibehållna anställningsförmåner. 

När du är vald till företrädare av medlemmarna på din arbetsplats, ska du genomföra en företrädarcertifiering. Efter att du har klarat certifieringen meddelar vi din arbetsgivare att du har förhandlingsmandat. Då har du rätt att företräda medlemmarna enligt lag och kollektivavtal.

Våra förväntningar på dig som företrädare:

  • Du ska vilja påverka och bevaka i frågor som är relevanta för chefer.
  • Du ska bevaka chefernas specifika situation och behov i förhandlingar.
  • Du ska sträva efter en bra samverkan med arbetsgivaren och långsiktigt bra lösningar.
  • Vi vill också att du tipsar oss om nya potentiella medlemmar på din arbetsplats.

Företrädarens olika forum

Som företrädare kan du påverka chefers förutsättningar och jobba för en bra samverkan med arbetsgivaren på olika sätt. Förutom att hålla medlemsmöten och förhandlingar med arbetsgivaren, kan du också delta som representant i partsgemensamma grupper och bolagsstyrelsen.

Partsgemensamma grupper

I partsgemensamma grupper samverkar arbetsgivaren och representanter från olika fackförbund inom olika frågor. Om det finns en samverkan inom PTK- eller OFR-området på din arbetsplats, kan det gynna medlemmarna hos er att Ledarna representeras där. Om ni har en klubb på arbetsplatsen, kan klubbstyrelsen utse en representant till de partsgemensamma grupperna.

Bolagsstyrelse

Om du jobbar i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening med fler än 25 anställda, har alla PTK-anslutna fackförbund på företaget rätt att utse en gemensam representant till företagets eller föreningens styrelse. Den utsedda personen representerar då alla tjänstemän på arbetsplatsen, inte bara det egna förbundets medlemmar.

Att bli företrädare eller bilda klubb

De flesta av våra företrädare är ensamma om sina uppdrag på sina respektive arbetsplatser. På arbetsplatser där Ledarna har många medlemmar kan flera företrädare bilda en klubbstyrelse, som fördelar och organiserar uppdraget.

Vill du bli lokal företrädare eller bilda en klubb på din arbetsplats/er? Här kan du läsa mer om att bli företrädare eller bilda klubb och om förutsättningar för klubb och företrädare.

Är du redan företrädare?

Logga in med Mobilt BankID så hittar du det stöd vi kan erbjuda under Mina företrädarsidor.