Företrädare på arbetsplatserna

Ledarna har cirka 2 000 lokala företrädare på olika arbetsplatser. Företrädarna väljs av medlemmarna på arbetsplatsen.

Företrädare är ett samlat begrepp för alla som har ett uppdrag för Ledarna. Det kan handla om att vara ordförande eller styrelseledamot i en klubb eller motsvarande, eller att vara lokal företrädare på arbetsplatser där en klubb saknas.

Uppgiften för företrädaren på arbetsplatsen är bland annat att representera Ledarna, företräda medlemmar i förhandlingar med arbetsgivaren samt att verka för lokal tillämpning av ledaravtalen.

Ekonomirapporter och medlemslistor 

Du som är företrädare hittar stöd för de olika delarna av ditt uppdrag under sidorna för företrädare. Där finns bland annat ekonomirapporter och medlemslistor.