Förutsättningar för klubb och företrädare

För att du ska kunna företräda Ledarna och bilda klubb behöver vissa förutsättningar vara på plats.

Företrädaruppdraget definieras dels av beslut och stadgar som antagits av Ledarnas styrelse eller kongress, dels av syfte och intentioner i förtroendemannalagen.

Grundförutsättningar

Förutsättningar för företrädare och klubb:

  • För att kunna bli företrädare krävs att Ledarna har kollektivavtal med arbetsgivaren.
  • För att kunna bli vald ska du vara chef eller ha chefserfarenhet och vara aktiv medlem samt för alla uppdrag ha genomfört en godkänd företrädarcertifiering.
  • För att kunna utse företrädare krävs att det finns minst tre medlemmar på arbetsplatsen.
  • För att vara klubb krävs att det finns minst en ordförande och två styrelseledamöter.
  • Det måste alltid finnas fler medlemmar att företräda än antal personer i styrelsen. Exempelvis behöver det finnas fyra övriga medlemmar om styrelsen består av tre personer. Om styrelsen består av sju personer måste det finnas åtta medlemmar att företräda, utöver dessa sju.

Du kan inte kombinera företrädarrollen i Ledarna med uppdrag i verksamheter som strider mot Ledarnas värderingar kring människors lika värde. 

Medlemmarna utser företrädaren

Eftersom du i rollen som företrädare eller styrelseledamot i klubb bland annat ska kunna genomföra förhandlingar på arbetsplatsen, behöver du börja med att genomgå en obligatorisk certifieringsutbildning som ger dig de rätta kunskaperna och också en god grund i Ledarnas viktigaste frågor och ställningstaganden. Utbildningen ger trygghet både för dig och för medlemmarna.

Om du efter genomförd utbildning vill gå vidare med att bli företrädare är det nu dags för medlemmarna att välja dig för att ge dig förtroendet att arbeta med lokala chefsfrågor.

Ditt företrädaruppdrag sträcker sig över två år. Därefter behöver du lämna in ett underlag eller protokoll som visar att medlemmarna valt om dig på en ny tvåårsperiod. Vi påminner dig när det är dags.

Rättigheter enligt förtroendemannalagen

Om du/ni är valda och fått mandat att förhandla för medlemmar på den egna arbetsplatsen gäller förtroendemannalagen och rätten till betald ledighet. Om du däremot företräder en större omfattning än det egna arbetsstället så gäller inte förtroendemannalagens rätt till betald ledighet utan en överenskommelse måste göras med arbetsgivaren.

Det är därför viktigt att uppmärksamma det när klubb eller företrädare utses för större omfattning. Det förutsätter en lokal överenskommelse så att arbetsgivaren är med på konstruktionen och villiga att bekosta tid och eventuella resor. Detta bör lämpligen regleras i ett lokalt avtal. Ofta tycker arbetsgivaren att det är bra att ha en och samma företrädare för en större del av verksamheten än på arbetsställe-nivå varför denna typ av överenskommelse är ganska vanlig.

Bli företrädare eller bilda klubb