Förutsättningar för klubb och företrädare

För att du ska kunna företräda Ledarna och bilda klubb behöver vissa förutsättningar vara på plats.

Företrädaruppdraget definieras dels av beslut och stadgar som antagits av Ledarnas styrelse eller kongress, dels av syfte och intentioner i förtroendemannalagen.

Ett exempel på en förutsättning är att Ledarna måste ha kollektivavtal med arbetsgivaren.

Medlemmarna utser företrädaren

Det är medlemmarna på arbetsplatsen som väljer att ge dig förtroendet att arbeta med lokala chefsfrågor. För att kunna bli vald ska du vara chef eller ha chefserfarenhet.

Eftersom du i rollen som företrädare/styrelseledamot i klubb ska kunna sköta förhandlingar på arbetsplatsen behöver du genomgå en obligatorisk certifieringsutbildning som ger dig de rätta kunskaperna för att få förhandlingsmandat men också en grund i Ledarnas viktigaste frågor. Utbildningen är tänkt att skapa trygghet både för dig och för medlemmarna.

Ditt företrädaruppdrag sträcker sig över två år. Därefter behöver du lämna in ett underlag som visar att medlemmarna valt om dig på en ny mandatperiod.

Grundförutsättningar

Förutsättningar för företrädare och klubb:

  • För att kunna utse företrädare krävs att det finns minst tre medlemmar på arbetsplatsen.
  • För att vara klubb krävs att det finns minst en ordförande och två styrelseledamöter.
  • För att klubben ska kunna ta ut klubbavgift krävs att minst en av dessa ledamöter är kassör.
  • Det måste alltid finnas fler medlemmar att företräda än antal personer i styrelsen. Exempelvis behöver det finnas fyra övriga medlemmar om styrelsen består av tre personer. Om styrelsen består av sju personer måste det finnas åtta medlemmar att företräda, utöver dessa sju.

I ditt företrädaruppdrag ingår att ta del Ledarnas information i form av till exempel löpande nyhetsbrev, där vi bland mycket annat informerar om kommande aktiviteter.

Du kan inte kombinera företrädarrollen i Ledarna med uppdrag i verksamheter som strider mot Ledarnas värderingar kring människors lika värde.

Bli företrädare eller bilda klubb