Frågor och svar

Ämnen

30 träffar

För att vi ska kunna hjälpa dig ska du först sammanställa ditt krav. Vi behöver bland annat uppgifter om:

 • Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och adress.
 • Uppgift om vilket belopp som arbetsgivaren är skyldig dig.
 • Vad beloppet avser, exempelvis lön, provision, bonus, semesterersättning, pensionspremier.
 • Hur beloppen räknats fram. Finns villkor eller beräkningsgrund för betalning i anställningsavtalet, i lag eller i kollektivavtal?
 • När beloppen skulle ha betalats.

Mer utförlig information hittar du på sidan Lönefordran – när du inte fått din lön.

När du har sammanställt din lönefordran skickar du den till oss via kontaktformuläret tillsammans med relevanta underlag.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Du omfattas av inkomstförsäkringen oavsett om du är med i en a-kassa eller inte. Det räcker att du är medlem i Ledarna. Den ersättning du kan få vid arbetslöshet blir högre om du är medlem i en a-kassa.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Första linjens chef: Enhetschef/gruppchef/arbetsledare: Leder den löpande verksamheten. Underställd mellanchef eller högsta chef i organisation utan mellanchef. Är högsta chef i organisationer utan chefsnivåer.

Mellanchef: Finns i större organisationer med flera chefsnivåer. Rapporterar till högre chef eller direkt till högsta chef i organisation utan högre chef.

Högre chef: Finns endast i större organisationer med många chefsnivåer. Ingår i högsta chefens ledningsgrupp. Rapporterar direkt till högsta chef och har mellanchefer under sig.

Högsta chef/företagsledande: Vd/generaldirektör/landstings- eller kommundirektör eller motsvarande.

Specialist: Inom avgränsat professionellt område. Funktions- eller verksamhetsansvar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Om du inte har anledning att ifrågasätta löftet kan du vänta lite, men låt det inte gå för lång tid. Chansen att få dina pengar ökar ju tidigare du anmäler.

Löneskulder kan ta lång tid och när många försöker driva in sina skulder samtidigt kan företaget begäras i konkurs och då blir frågan vem som ska få de tillgångar som finns kvar. Lönefordringar är prioriterade men ligger inte först på listan.

Om företaget har stora skatteskulder är det därför sannolikt att du inte får ut din lön. Då kommer den statliga inkomstgarantin in istället. Viktigt är då att agera snabbt eftersom du bara får ersättning för den månadslön du har tjänat in upp till tre månader innan konkursansökan lämnades in.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Bonus och andra rörliga lönedelar liksom skattepliktiga förmåner och ob-/skifttillägg ingår i redovisade löner. Aktier, pensions- och sjukvårdsförmåner ingår inte.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Du kan fortsätta som aktiv (fullvärdig) medlem i Ledarna även efter fyllda 65 år. Kontakta oss via kontaktformuläret innan du fyller 65, och meddela att du ska fortsätta arbeta efter 65-årsdagen.

Gör du ingen återkoppling, blir du per automatik pensionärsmedlem (passiv medlem) den månad du fyller 65 år.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Tråkigt att du vill lämna Ledarna. Innan du gör det, vill vi påminna om några av de medlemsförmåner som du då går miste om:

Om du vill avsluta ditt medlemskap i Ledarna kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Tänk på att:

 • Medlemskapet upphör tidigast vid kommande månadsskifte efter att ansökan inkommit till Ledarna, i enlighet med § 4 i stadgarna.
 • Din medlemsavgift betalas i efterskott. Om du är passiv medlem betalar du din avgift halvårsvis i förskott.

Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Nej, inte om du har en bruttoinkomst som understiger 19 200 kronor.

Om du lyfter ersättning från inkomstförsäkringen är det oftast efter den ersättningperiodens slut som du kan ansöka om reducerad medlemskapsavgift.

Så ändrar du dina uppgifter

Logga in på Mina sidor. Under rubriken Kontaktuppgifter och medlemskap kan du ändra dina personuppgifter och ändra arbetsgivare. Dina uppgifter uppdateras och du kan ladda ner en blankett för ansökan om reducerad avgift och skicka den till oss.

Kom ihåg att du som omfattas av inkomstförsäkringen och blir arbetslös, så snart som möjligt själv måste anmäla detta till Bliwa Skadeförsäkring, telefon 08-696 22 70.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Logga in med BankID på ledarna.se. På Mina sidor hittar du de personuppgifter vi har på dig, liksom ditt medlemsnummer.

Du hittar även medlemsnumret på avgiftsspecifikationen:


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Om du har uppsägningstid från ett annat fackförbund är medlemskapet i Ledarna kostnadsfritt under uppsägningstiden från ditt gamla fackförbund (max 3 månader).

För att du inte ska få ett avbrott i kvalificeringstiden för inkomstförsäkringen, måste du se till att det inte blir ett glapp i betalningsperioden från ditt gamla förbund.

Gör så här:

 1. När du har blivit medlem i Ledarna kontaktar du ditt nuvarande fackförbund och begär utträde.
 2. Under övergångsperioden, det vill säga perioden från det att du blivit medlem i Ledarna och innan du fått utträde från ditt gamla fackförbund, är du registrerad som kostnadsfri medlem i Ledarna för att slippa behöva betala dubbla avgifter under utträdesperioden från ditt gamla förbund (max 3 månader).
 3. När utträdet har gått igenom kontaktar du Ledarna och meddelar slutdatum.
 4. Under övergångsperioden får du normalt inte förhandlingsstöd gällande ett redan pågående ärende med din arbetsgivare.

Välkommen med din ansökan redan idag!


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.