Kansli, ledning och lediga jobb

I kansliorganisationen arbetar ungefär 135 medarbetare – bland annat jurister, chefsrådgivare, förhandlare och ledarskapsexperter – med den dagliga medlemsservicen.

Alla våra chefsrådgivare och förhandlare har egen chefs- eller ledarerfarenhet. Vi har också cirka 1 600 lokala företrädare på olika arbetsplatser.

Ledningsgruppen ansvarar för den löpande förvaltningen och affärsverksamheten, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd, som utses av styrelsen och deltar i styrelsens sammanträden, är ansvarig för att operativt genomföra de aktiviteter som behövs för att uppfylla de mål som slås fast av kongressen.

Jobba på Ledarna

Ledarna är en uppskattad arbetsplats med tydlig vision, verksamhetsriktning, mål och värdegrund. Finns ditt nästa jobb hos oss?

Ledning och kansli

Ledningen och kansliorganisationen arbetar, tillsammans med valda företrädare, med att ge service till dig som är medlem.