Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har ansvar för löpande förvaltning och affärsverksamhet, enligt förbundsstyrelsens riktlinjer och anvisningar.

Vd ansvarar för att operativt genomföra de aktiviteter som behövs för att uppfylla de mål som kongressen beslutat om.

Martin Fridolf

Vd
010-510 06 24
070-398 79 93
martin.fridolf@ledarna.se

Thomas Eriksson

Vice vd
Vd LCS AB
08-598 990 77
070-583 90 09
thomas.eriksson@ledarna.se

Björn Heurlin

Chef Digital utveckling och it
070-160 47 74
bjorn.heurlin@ledarna.se 

Eva Gustafsson

Hr-chef
08-598 996 01
eva.gustafsson@ledarna.se

Kati Almqvist

Ekonomichef
010-510 06 12
070-843 87 16
kati.almqvist@ledarna.se

Kerstin Lager

Kommunikationschef
010-510 06 13
070-258 48 04
kerstin.lager@ledarna.se

Pia Lindström

Marknadschef
Chef Marknad & erbjudande
010-510 06 41
070-910 18 08
pia.lindstrom@ledarna.se

Sara Kullgren

Förhandlingschef
Chef Avtal, juridik & rådgivning
t.f. enhetschef Bransch
076-549 90 59
sara.kullgren@ledarna.se