Ledning

Ledningsgruppen har ansvar för löpande förvaltning och affärsverksamhet, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Vd ansvarar för att operativt genomföra de aktiviteter som behövs för att uppfylla de mål som kongressen beslutat om.

Helena Hedlund

Tf vd
Förhandlingschef
08-598 996 66
076-549 90 56
helena.hedlund@ledarna.se

Martin Fridolf

Tf vice vd
Marknadschef
010-510 06 24
070-398 79 93
martin.fridolf@ledarna.se

Erik Lindqvist

It-chef
070-830 50 77
erik.lindqvist@ledarna.se

Jane Linebro

Hr-chef
08-598 991 79
jane.linebro@ledarna.se

Joakim Pettersson

Chef Samhälle & Utredning
08-598 991 55
joakim.pettersson@ledarna.se

Kati Almqvist

Ekonomichef
010-510 06 12
070-843 87 16
kati.almqvist@ledarna.se

Marika Brynne

Chef chefsservice
08-598 990 75
070-566 00 75
marika.brynne@ledarna.se

Tomas Oskarsson

Förbundssekreterare
08-598 990 26
070-886 03 42
tomas.oskarsson@ledarna.se