Ledning

Chefsgruppen har ansvar för löpande förvaltning och affärsverksamhet, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Vd ansvarar för att operativt genomföra de aktiviteter som behövs för att uppfylla de mål som kongressen beslutat om.

Per Hedelin

Vd
08-598 991 78
070-565 78 08
per.hedelin@ledarna.se

Helena Hedlund

Vice vd
Förhandlingschef
08-598 996 66
076-549 90 56
helena.hedlund@ledarna.se

Helena Hedlund

Tf samhällspolitisk chef
08-598 996 66
076-549 90 56
helena.hedlund@ledarna.se

Claes Falk

Chef förhandlingsservice
010-510 06 10
076-549 90 24
claes.falk@ledarna.se

Ida Wanngård

Chef chefsrådgivningen
010-510 06 38
076-549 90 09
ida.wanngard@ledarna.se

Jane Linebro

Hr-chef
08-598 991 79
jane.linebro@ledarna.se

Kati Almqvist

Ekonomichef
010-510 06 12
070-843 87 16
kati.almqvist@ledarna.se

Kerstin Lager

Kommunikationschef
010-510 06 13
070-258 48 04
kerstin.lager@ledarna.se

Lars Fuhrberg

Chef försäljning telefoni
010-510 06 75
070-364 07 75
lars.fuhrberg@ledarna.se

Marie Erdös

Chef medlemsservice
010-510 06 00
070-580 88 80
marie.erdos@ledarna.se

Marika Brynne

Chef chefsservice
08-598 990 75
070-566 00 75
marika.brynne@ledarna.se

Martin Fridolf

Marknadschef
010-510 06 24
070-398 79 93
martin.fridolf@ledarna.se

Michael Rongve

Bitr. förhandlingschef,
chef bransch
08-598 991 83
076-549 90 83
michael.rongve@ledarna.se

Pia Lindström

Chef erbjudande & utveckling
010-510 06 41
070-910 18 08
pia.lindstrom@ledarna.se

Sara Kullgren

Chefsjurist,
chef juridisk service
08-598 996 59
076-549 90 59
sara.kullgren@ledarna.se

Thomas Eriksson

Affärsansvarig, vd LCS
08-598 990 77
070-583 90 09
thomas.eriksson@ledarna.se

Tomas Oskarsson

Förbundssekreterare
08-598 99 026
070-886 03 42
tomas.oskarsson@ledarna.se