Ledning

Ledningsgruppen har ansvar för löpande förvaltning och affärsverksamhet, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Vd ansvarar för att operativt genomföra de aktiviteter som behövs för att uppfylla de mål som kongressen beslutat om.

Martin Fridolf

Vd
010-510 06 24
070-398 79 93
martin.fridolf@ledarna.se

Helena Hedlund

Vice vd
Förhandlingschef
Chef Avtal och förhandling
08-598 996 66
076-549 90 56
helena.hedlund@ledarna.se

Erik Lindqvist

It-chef
070-830 50 77
erik.lindqvist@ledarna.se

Jane Linebro

Hr-chef
08-598 991 79
jane.linebro@ledarna.se

Kati Almqvist

Ekonomichef
010-510 06 12
070-843 87 16
kati.almqvist@ledarna.se

Kerstin Lager

Kommunikationschef
010-510 06 13
070-258 48 04
kerstin.lager@ledarna.se

Marika Brynne

Chef chefsservice
08-598 990 75
070-566 00 75
marika.brynne@ledarna.se

Pia Lindström

Marknadschef
010-510 06 41
070-910 18 08
pia.lindstrom@ledarna.se