Ledning

Ledningsgruppen har ansvar för löpande förvaltning och affärsverksamhet, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Vd ansvarar för att operativt genomföra de aktiviteter som behövs för att uppfylla de mål som kongressen beslutat om.

Martin Fridolf

Vd
010-510 06 24
070-398 79 93
martin.fridolf@ledarna.se

Björn Heurlin

Chef Digital utveckling och it
070-160 47 74
bjorn.heurlin@ledarna.se 

Jeanette Höglund Lindqvist

Hr-chef
070-474 39 37
jeanette.lindqvist@ledarna.se

Kati Almqvist

Ekonomichef
010-510 06 12
070-843 87 16
kati.almqvist@ledarna.se

Kerstin Lager

Kommunikationschef
010-510 06 13
070-258 48 04
kerstin.lager@ledarna.se

Marika Brynne

Chef Chefsservice
08-598 990 75
070-566 00 75
marika.brynne@ledarna.se

Pia Lindström

Marknadschef
010-510 06 41
070-910 18 08
pia.lindstrom@ledarna.se

Sara Kullgren

Förhandlingschef och chefsjurist
076-549 90 59
sara.kullgren@ledarna.se

Thomas Eriksson

Affärsansvarig, vd LCS AB
08-598 990 77
070-583 90 09
thomas.eriksson@ledarna.se