Ledarnas demokratiska organisation

Ledarna är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det betyder att verksamhetens inriktning beslutas av en demokratiskt vald styrelse och verkställs av ledningen och kansliorganisationen.

Förbundsstyrelsen utses på fyra år av kongressen och består av tolv ledamöter. Styrelsen svarar för den strategiska styrningen av Ledarna, och leder och utvecklar verksamheten i enlighet med kongressens beslut. Styrelsen leds av den kongressvalde ordföranden.

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och hålls vartannat år.

Branschföreningarna är 18 till antalet och utser ombud till kongresser och till förhandlingsdelegationer. Alla medlemmar är med i en branschförening.

Medlemmen kan lämna förslag till kongressen eller direkt till styrelsen.

Kongress 2020

Läs kongresshandlingar och motioner.