Påverka Ledarna

Du som är medlem kan vara med och påverka vilka frågor Ledarna ska arbeta med och driva, och välja dina företrädare till olika demokratiska forum.

Påverkar Ledarna gör du exempelvis genom att ta uppdrag i någon av Ledarnas branschföreningar eller i Ledarna centralt.

Ett annat sätt att påverka är att skriva motioner, det vill säga lämna in förslag, till Ledarna. Yrkesaktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar kan motionera till styrelse och kongress.

Motionera

Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Hit kan du motionera när du vill genom att fylla i ett webbformulär. Välkommen med ditt bidrag till Ledarnas framtid!

Motion till Ledarnas förbundsstyrelse

Kongress

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år. Läs mer på sidan om Ledarnas kongress.

Kongress 2024

Allt inför kongressen

Ledarnas nästa kongress äger rum 29–30 maj 2024. Läs inkomna motioner, nomineringar till valutskottet och andra handlingar.