Påverka Ledarna

Du som är medlem kan vara med och påverka vilka frågor Ledarna ska arbeta med och driva, och välja dina företrädare till olika demokratiska forum.

Påverkar Ledarna gör du exempelvis genom att ta uppdrag i någon av Ledarnas branschföreningar eller i Ledarna centralt.

Ett annat sätt att påverka är att skriva motioner (det vill säga lämna in förslag) till Ledarna. Yrkesaktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar kan motionera till såväl styrelse, representantskap som kongress.

Motionera

Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Hit kan du motionera när du vill.

Motionsblankett för motion till Ledarnas förbundsstyrelse

Välkommen med ditt bidrag till Ledarnas framtid!

Kongress

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år. Mer om Ledarnas kongresser

Kongress 2018

Handlingar och protokoll från Ledarnas kongress 2018.