Ledarnas aspirantuppdrag

Djupdyk i frågor kring chefskap, demokrati och ledarskap. Stärk din genomslagskraft som ledare och öka din kunskap kring mångfald och inkludering. Så lät det när Ledarna våren 2021 sökte aspiranter till ett demokratiprojekt.

Uppdraget

  • Bidra med inspel till Ledarnas förbundsstyrelse
  • Öka din genomslagskraft som ledare
  • Bygg nätverk med andra

Aspiranterna är en grupp som bidrar med inspel till Ledarnas förbundsstyrelse. Uppdraget sträcker sig från september 2021 till juni 2022. Under perioden har skräddarsydda utbildningspass kombinerats med nätverkande och närvaro vid styrelsemöten. Gruppen har bidragit med inspel på exempelvis Ledarnas förbundsråd och till kongressen 2022 med syfte att förnya demokratin.

Aspiranterna har fått spegling och feedback på sitt ledarskap och metoder att använda med de egna medarbetarna. De har haft möjlighet att direkt påverka och vitalisera Ledarnas demokratiska strukturer.

Processledare vid träffarna har varit Angeli Sjöström Hederberg, ProcessRum AB. Angeli är samhällsentreprenör, sociolog och författare. Hon har tjugo års erfarenhet av förändringsledning, omvärldsbevakning och ledarutveckling i fackliga och idéburna organisationer.

Fakta om Ledarnas aspirantuppdrag


Förnya demokratin inom Ledarna

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att inleda ett projekt med syfte att förnya demokratin inom Ledarna och i det arbetet är aspirantprogrammet en viktig pusselbit. I projektet ska Ledarna:

  • skapa förutsättningar för bredare mångfald i demokratin,  
  • skaffa kunskap om och testa nya demokratiska metoder, 
  • identifiera metoder för att sänka trösklarna för engagemang i Ledarna och
  • bygga ett nätverk av ambassadörer för Ledarna.