Ledarnas aspirantuppdrag

Djupdyk i frågor kring chefskap, demokrati och ledarskap. Stärk din genomslagskraft som ledare och öka din kunskap kring mångfald och inkludering. Välj själv vilka frågor du vill fokusera på. Ansök till Ledarnas aspirantuppdrag.
 • Bidra med inspel till Ledarnas förbundsstyrelse
 • Öka din genomslagskraft som ledare
 • Bygg nätverk med andra

Ditt uppdrag

Som aspirant ingår du i en grupp som bidrar med inspel till Ledarnas förbundsstyrelse. Uppdraget sträcker sig från september 2021 till juni 2022. Skräddarsydda utbildningspass kombineras med nätverkande och närvaro vid ett eller två styrelsemöten. Tillsammans med en mindre arbetsgrupp bidrar du med inspel på exempelvis Ledarnas förbundsråd och kongress i maj 2022 med syfte att förnya demokratin.

Som aspirant får du spegling och feedback på ditt ledarskap. Vi ger dig metoder som du kan använda med dina egna medarbetare. Det ger dig möjlighet att direkt påverka och vitalisera Ledarnas demokratiska strukturer. Efter genomgånget aspirantuppdrag är du väl insatt i hur Ledarna fungerar och vilka uppdrag som finns att engagera sig i.

Vem söker vi?

Vi söker dig som drivs av utveckling, förändringsledning och inkluderande arbetsmetoder. Du är modig, generös och öppen för att ge och ta emot feedback. Du kan avsätta tiden som krävs under hela projektet och har möjlighet att delta på kongressen 2022. Du är redo att vässa din kompetens och nyfiken på att utforska vad det innebär att utveckla en demokratisk facklig organisation.

Vi vänder oss till dig som är chef och ännu inte haft något uppdrag inom Ledarna. Ledarnas aspirantuppdrag är kostnadsfritt och riktar sig till medlemmar. Vi eftersträvar mångfald bland deltagarna när det kommer till bakgrund, kompetens, geografisk spridning och branschtillhörighet.

Praktisk information

Du förväntas lägga fem halvdagar under september 2021 till juni 2022 för utbildningar och inspirationspass. Under träffarna får du fördjupad kunskap inom ledarskap och du får en unik möjlighet att bygga upp ditt nätverk. Utöver träffarna handlar det om 20 timmar av eget arbete och videomöten med andra. Du kommer också att delta på Ledarnas kongress 31 maj – 1 juni 2022.

Vår ambition är att genomföra fysiska träffar, på Ledarnas kansli i Stockholm. I sådant fall står Ledarna för eventuella resekostnader. Om det inte är möjligt på grund av rådande restriktioner, genomför vi träffarna digitalt.

Träffarna kommer att processledas av Angeli Sjöström Hederberg, ProcessRum AB. Angeli är samhällsentreprenör, sociolog och författare. Hon har tjugo års erfarenhet av förändringsledning, omvärldsbevakning och ledarutveckling i fackliga och idéburna organisationer.

Tidpunkt för träffar:

 • 13 september klockan 13-17
 • 8 november klockan 13-17
 • 18 januari klockan 13-17
 • 23 mars klockan 13-17
 • 31 maj – 1 juni 2022, Ledarnas kongress

Sista dag för ansökan var den 31 maj.

Nu hålls intervjuer med utvalda kandidater. Du får besked senast 7 juli om du är antagen. Programmet startar i september 2021.

Frågor?

För mer information och eventuella frågor är du välkommen att kontakta Ledarnas biträdande förbundssekreterare Ebba Öhlund via e-post ebba.ohlund@ledarna.se eller telefon 0733-48 12 66.

Fakta om Ledarnas aspirantuppdrag


Förnya demokratin inom Ledarna

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att inleda ett projekt med syfte att förnya demokratin inom Ledarna. I projektet ska Ledarna:

 • skapa förutsättningar för bredare mångfald i demokratin,  
 • skaffa kunskap om och testa nya demokratiska metoder, 
 • identifiera metoder för att sänka trösklarna för engagemang i Ledarna och
 • bygga ett nätverk av ambassadörer för Ledarna.

I det arbetet är aspirantprogrammet en viktig pusselbit. Välkommen med din ansökan.