Fler nyheter
Medlemsnyhet 22 juni 2022

Hallå Helena Huhta, en av aspiranterna som lyfter Ledarnas demokrati

Helena Huhta, programchef Sveriges Radio Finska, har ingått i Ledarnas aspirantuppdrag för att förnya den demokratiska organisationen.
Helena Huhta.

Hur har det varit?

– Det känns kul att Ledarna vill bredda sig, få större mångfald och fler yngre medlemmar. Jag är ny medlem och såg uppdraget som ett bra sätt att utöka mina kontaktnätverk och träffa människor jag vanligtvis inte träffar. Som journalist och ledare tycker jag det är viktigt att söka sig till nya sammanhang, utbyta tankar och erfarenheter. Det är det viktigaste jag fått ut av det här året.

Har du sett något Ledarna skulle kunna utveckla?

– Vi aspiranter delades in i grupper och har skrivit slutrapporter. Min grupp har intervjuat chefer med utomeuropeisk bakgrund som inte är medlemmar. Vi har lyssnat på deras vardag och behov. Vad tycker de om Ledarna, och varför har de valt att inte vara med? Många vi intervjuade hade vaga uppfattningar om vad Ledarna är och gör. Utifrån arbetet har vi skrivit några rekommendationer. Ledarna är ju både ett fack och en chefsorganisation. Vi föreslår att man lyfter fram mer att det är en organisation för chefstalanger, där man kan utvecklas och få coachning, och tonar ner det fackliga lite.

Vad tänker du om Ledarna i dag?

– Jag tycker att Ledarna har en intressant och viktig funktion, och ett fint syfte – att alla ska ha en bra chef. Det är så enormt viktigt med ledarskap.

Mer om aspirantuppdraget hittar du på sidan Ledarnas aspirantuppdrag.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni-juli 2022.