Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats, inklusive redaktionellt material, fotografier, logotyper och design, tillhör Ledarna och skyddas av upphovsrätt och annan immateriell lagstiftning.

 All användning av materialet är förbjuden utan medgivande av Ledarna, om inte annat anges.

Material får hämtas och skrivas ut endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att copyrightmeddelanden och andra meddelanden om rättigheter inte tas bort. Användaren får inte reproducera, vidarebefordra, distribuera, sälja, publicera eller på annat sätt utge sådant material till tredje man utan Ledarnas skriftliga medgivande.