Så behandlar vi personuppgifter om dig som är medlem

Du som lämnar dina personuppgifter till oss har rätt att veta varför och hur vi använder uppgifterna.

Rättslig grund att hantera våra medlemmars personuppgifter

Uppgifter om personer som är medlemmar hos oss, behandlar vi med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR).

Det betyder att vi sparar och behandlar dina personuppgifter så att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig i avtalet om ditt fackliga medlemskap

Behandling av medlemmars personuppgifter

Inom ramen för avtalet ingår följande behandlingar av personuppgifter:

Medlemsregister

I vårt medlemsregister finns de personuppgifter som du lämnade till oss i din ansökan eller som du själv uppdaterat på Mina sidor. Dessa används för medlemsadministration.

Fackligt stöd

Vi behandlar de uppgifter som är relevanta och behövs för att vi ska kunna ge dig fackligt stöd, vilket innefattar rådgivnings-, förhandlings- och processtöd.

Chefscoachning, rådgivning och medlemsadministration

Vi noterar uppgifter som du lämnar i samband med att du använder våra service-, rådgivnings- och coachningstjänster. Lagringstiden och hanteringen beror på vilken typ av uppgifter och ärenden det gäller. Vi skiljer till exempel på:

 • frågor som rör den egna anställningen och ärenden kring arbetsskador, arbetslöshetsersättning och sjukpenning
 • rådgivning och coachning kring karriär eller som stöd i din chefsroll
 • service kopplat till administration av medlemskapet.

Kurser och seminarier och digitala möten

Vi sparar uppgifter om vilka kurser och seminarier du anmält dig till och deltagit i. Vi kan till exempel använda uppgifterna för att skicka utvärderingsenkäter och inbjudningar till andra kurser och seminarier. Du kan själv se kurser och seminarier du deltagit i på Mina sidor.

Uppgifter om eventuella särskilda behov som du uttryckt i samband med anmälan sparas däremot enbart för att kunna tillgodose dina behov vid det specifika tillfället, och raderas därefter.

När du deltar i ett digitalt möte lagras din ip-adress och namnet du väljer att logga in med på mötet. Vi kommer i vissa fall redan ha namnen i systemet, bland annat i möten där röstlängd ska finnas.

När du deltar i våra digitala livekurser eller webbinarier i Zoom delas din ip-adress samt det namn du själv anger till tredje land (USA). I Zooms privacy policy läser du mer om hur dina personuppgifter behandlas när du deltar i Ledarnas digitala aktivteter i Zoom.

När du deltar i Ledarnas webbsända seminarier via Vimeo delas ip-adressen till tredje land (USA). Om du inte vill dela ditt namn, låt bli att logga in i chatten samt skriva in namnet när du deltar i seminariet. Observera att om du varit inloggad i Vimeo tidigare finns dina uppgifter sparade i systemet och visas till exempel när du skriver meddelanden i chatten. I Vimeos privacy policy läser du mer om hur dina personuppgifter behandlas när du deltar i Ledarnas digitala seminarier.

Digitala verktyg

Vissa verktyg som vi erbjuder på vår webbplats samlar in uppgifter om dig. Uppgifterna är de som du själv anger, och används bara för verktygets syfte, till exempel för att analysera din ledarprofil eller visa relevant lönestatistik. Resultaten kan sparas kopplat till din profil som medlem, och visas upp för dig när du är inloggad på Mina sidor.

Vissa personuppgifter hanterar vi i vår nätverksfunktion, som du kan använda dig av när du är inloggad på vår webbplats.

Vi har också digitala verktyg för att göra undersökningar, till exempel för att få underlag i de frågor vi driver eller för att utveckla vår verksamhet. Du väljer själv om du vill delta i undersökningarna. Genom att delta samtycker du till att dina svar lagras.

Överföring av uppgifter

Personuppgifter kan delas mellan Ledarnas olika verksamheter och koncernbolag för att utbyta kunskap och information.

Vi lämnar endast ut personuppgifter

 • till försäkringsgivare som administrerar vår inkomstförsäkring och försäkringsgivare som erbjuder medlemsförsäkringar 
 • när det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter inom ramen för ditt medlemskap, till exempel i samband med förhandling
 • om vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, till exempel utskick av enkäter.

Lagringstid

De personuppgifter som är relevanta för att vi ska kunna fullgöra avtalet om ditt medlemskap, sparas minst så länge du är medlem. Lagringstiden beror bland annat på krav i lagstiftning och vårt behov att skydda medlemsintressen.

Vi kan komma att kontakta dig efter att du utträtt som medlem i syfte att bättre förstå bakomliggande orsaker till medlemmars utträden, och för att utreda möjligheten att eventuellt få återse dig som medlem.

Så skyddas dina personuppgifter

Vi är rädda om de uppgifter du och andra medlemmar lämnar till oss. Du ska kunna känna dig trygg med att vi inte missbrukar ditt förtroende, och att vi inte använder dina uppgifter till något annat än det vi sagt. 

Vi använder tekniska lösningar för att säkerställa att dina uppgifter inte kan läcka till utomstående. 

Vi delar normalt inte med oss av dina uppgifter till ett land utanför EU. Ett undantag är när du deltar i Ledarnas webbsända seminarier. Eftersom vi då har en annan leverantör av tjänst delas uppgifterna med det amerikanska bolaget. Mer information hittar du under rubriken Kurser och seminarier och digitala möten högre upp på sidan.

Personuppgiftsansvarig

Ledarna, org.nr 802000-1833, Box 12069, 102 22 Stockholm är personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombud på Ledarna är Binta-Madina Stamenovic.

Kontakta oss om personuppgifter via kontaktformuläret, eller via telefon: 0200-87 11 11.

Dina rättigheter

Du som är medlem i Ledarna har rätt att:

 • Begära information om de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära att vi rättar felaktiga personuppgifter.
 • Invända mot vår användning av dina personuppgifter.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter.
 • Begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål, till exempel nyhetsbrev och inbjudningar.
 • Få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Här hittar du Ledarnas personuppgiftspolicy.