Så behandlar vi personuppgifter om dig som inte är medlem

Du som lämnar dina personuppgifter till oss har rätt att veta varför och hur vi använder uppgifterna.

Därför kan vi hantera dina personuppgifter

Uppgifter om dig som inte är medlem hos oss, behandlar vi bland annat för att du ska kunna ta del av det vi erbjuder, och för att vi ska kunna utveckla och förbättra vårt erbjudande.

Rättslig grund att hantera dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter. Det kan handla om att fullgöra åtaganden gentemot dig, marknadsföra våra tjänster eller för statistik.

Situationer då vi kan använda dina personuppgifter

 • När du kontaktar oss med en fråga eller ett ärende.
 • När vi eller vår samarbetspartner bjuder in dig till seminarier och andra evenemang.
 • Vid anmälningar, närvaroanmälan och utvärdering i samband med seminarier och andra events.
 • När vi eller vår samarbetspartner kontaktar dig för att berätta om vårt erbjudande.
 • När vi samlar in och analyserar besöksstatistik i våra digitala kanaler.
 • När vi gör undersökningar för att till exempel få underlag i de frågor vi driver eller för att utveckla vår verksamhet.

Lagring av personuppgifter

Är du inte medlem hos oss, sparar vi bara dina personuppgifter så länge det behövs för de ändamål som vi har beskrivit i listan ovan.

Uppgifter om särskilda behov som specialmat, hjälpmedel eller annat som du angett i samband med en anmälan till kurs eller seminarium, används bara för att tillgodose önskemål vid det specifika tillfället.

Så skyddas dina personuppgifter

Vi är rädda om de uppgifter du och våra medlemmar lämnar till oss. Du ska kunna känna dig trygg med att vi inte missbrukar ditt förtroende, och att vi inte använder dina uppgifter till något annat än det vi sagt.

Vi delar inte med oss av dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig

Ledarna, org.nr 802000-1833, Box 12069, 102 22 Stockholm är personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombud på Ledarna är Binta-Madina Stamenovic. 

Kontakta oss om personuppgifter via kontaktformuläret, eller via e-post: ledarna@ledarna.se.

Dina rättigheter

Du som inte är medlem i Ledarna har rätt att:

 • Begära information om de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätta felaktiga personuppgifter.
 • Invända mot vår intresseavvägning.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter.
 • Begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
 • Få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Här hittar du Ledarnas personuppgiftspolicy.