Branschföreningar

Ledarnas branschföreningar ger dig lokal och branschmässig förankring och fördjupning i ledarskapsfrågor inom den bransch du verkar i. Branschföreningarna har också i uppgift att ta vara på din möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet. Du väljer själv vilken förening du vill vara med i.

Ledarnas branschföreningar