Ledarna inom offentlig sektor

Välkommen till Ledarna inom offentlig sektor, föreningen som förbättrar villkoren för chefer inom kommun och region.

Nyheter och kunskap

Kunskap

Vad innebär egentligen en internkontroll?

Begreppet internkontroll används som en förutsättning för att säkerställa korrekt rapportering angående en verksamhet och dess ekonomi. Inte minst säkerställer den att organisationen lever upp till lagar och regler.

Läs mer här

Kunskap

Så möter du som chef medarbetarna på individnivå

Den chef som lyckas möta sina medarbetare på individnivå är en bra bit på väg mot en positiv arbetsmiljö. Med andra ord, en positiv och trygg arbetsmiljö där effektivitet och trivsel är självklara inslag. Och det i sin tur, leder till att medarbetarna kan nå sin fulla potential i en trevlig arbetsmiljö.

Läs mer här

Kunskap

Medarbetarsamtal som ger värde

Medarbetarsamtalen är en värdefull möjlighet till att dels nå förbättrade resultat, dels till att utveckla befintlig kompetens. Det gäller både för dig själv som chef, men också för dina medarbetare.

Läs mer här

Kunskap

Komplex utmaning att hantera budgeten

Budgethantering inom offentlig sektor är en komplex och krävande uppgift, där du som chef ständigt behöver balansera mellan politiska mål och ekonomiska realiteter.

Läs mer här

Kunskap

Verksamhetsplan och budget – hur samverkar de egentligen?

För dig som är chef i offentlig sektor är begreppen verksamhetsplan och budget väl kända och invanda –dessutom extra aktuella den här tiden på året. Under hösten är det nämligen hektiskt för många att få planering och budgetering på plats inför det kommande året.

Läs mer här

Kunskap

Vilka är de främsta utmaningarna med att vara chef inom offentlig sektor?

Vi har tidigare avslöjat vad medlemmarna i branschföreningen uppskattar mest med att vara chef inom offentlig sektor. Nu är det i stället dags att titta närmare på de största utmaningarna.

Läs mer här