Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT

Välkommen till Ledarna inom privat sektor, LPT, föreningen som förbättrar villkoren för chefer inom privat sektor.

Föreningens aktiviteter

Nyheter

    Nyheter från Ledarna inom Privat tjänstesektor