Om Ledarna inom privat tjänstesektor

Branschföreningen för chefer inom den privata tjänstesektorn. Vi arbetar för branschfrågor i medlemmarnas intresse.

Inom Ledarna inom privat tjänstesektor finns chefer som är verksamma inom service och tjänster. Vi är en av Ledarnas större föreningar med över 18 800 medlemmar.

Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- hotellbranschen, bevakning, säkerhet och städ.

Som en av tjugotalet fristående föreningar inom Ledarna är det vår uppgift att jobba med branschfrågor i medlemmens intresse. Vi är också den nätverkspunkt som underlättar för din möjlighet att påverka förbundets nutid och framtid. Som medlem i Ledarna inom privat tjänstesektor kan du göra din röst hörd direkt via internet och rösta fram föreningens förtroendevalda.

Ordförande: Lorri Mortensen Mates