Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF

Välkommen till Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, föreningen som förbättrar villkoren för chefer inom skogsbruket.

Kontaktuppgifter och mer information om vad som händer inom föreningen hittar du på Skogstjänstemannaföreningens webbplats, ssf.ledarna.se

Branschbevakning Skogliga näringar