Sveriges Skogstjänstemanna­­förening, SSF

Välkommen till Sveriges Skogstjänstemanna­förening, SSF, föreningen som förbättrar villkoren för chefer och ledare inom skogsbruket.

Kontaktuppgifter och mer information om vad som händer inom föreningen hittar du på Skogstjänstemannaföreningens webbplats, ssf.ledarna.se

Branschbevakning Skogliga näringar