Om Sveriges Skogstjänstemannaförening

Branschföreningen för chefer och andra i ledande ställning inom skogsbruket och närliggande verksamhetsområden.

SSF bildades redan 1889 i Nora och tillhör därmed de äldsta fackliga organisationerna i Sverige. Föreningen anslöt sig till Ledarna 1942 och har cirka 1 300 medlemmar.

På vår externa webbplats får du möjlighet att diskutera aktuella frågor. Du får tillgång till andras erfarenheter och uppslag till bra lösningar.

Läs mer på Skogstjänstemannaföreningens webbplats

29-31 maj 2018 har Ledarna kongress och då beslutar man om Ledarnas framtida inriktning. Vid kongressen väljs också Ledarnas styrelse för de kommande fyra åren. 

Kongress 2018