Om Sveriges Skogstjänstemannaförening

Branschföreningen för chefer och tjänstemän i ledande ställning inom skogsbruket och närliggande verksamhetsområden.

SSF bildades redan 1889 i Nora och tillhör därmed de äldsta fackliga organisationerna i Sverige. Föreningen anslöt sig till Ledarna 1942 och har nära
1 000 medlemmar (feb 2024) som är anställda vid privata företag.

Här på vår webbplats och på vår facebooksidaLinkedIn och Instagram har du som är medlem möjlighet att diskutera aktuella frågor och få tillgång till andra chefer och ledares erfarenheter inom din bransch. Vi förmedlar aktuell information och intressanta möten, samarbeten och aktiviteter, inom och utanför Sverige.

För de av våra medlemmar som arbetar på lite större företag finns speciella företagsklubbar, vilket ger ett bra nätverk med lokal förankring på arbetsplatsen.

Historia


Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, bildades redan 1889 i Nora och tillhör därmed de äldsta fackliga organisationerna i Sverige. Skogen blev tidigt en viktig motor i välfärdsbygget.

Skogvaktaryrket har månghundraåriga anor och själva titeln har funnits i över 350 år. Arbetsledare, skogsförman, skogsfaktor, skogsinspektor, drivningsledare, skogsvårdsledare och kronojägare var exempel på vanliga yrkestitlar inom skogsnäringen.

I dagens skogsbruk har de ersatts bl a av produktionsledare, virkesköpare, produktionschef, områdeschef, distriktchef, regionchef och skogschef.

Organisation


Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som genomförs vart fjärde år. Styrelsen svarar för den löpande verksamheten mellan stämmorna.

Föreningens styrelse träffas regelbundet och har väl inarbetade kanaler för att tillgodose medlemmarnas behov och önskemål. Inom företagsklubbarna och i Sverigeklubben utses också styrelser, som du som medlem alltid kan kontakta.

SFF:s hemsida, facebooksida och föreningens nätverk ger goda förutsättningar för aktiv kommunikation inom föreningen och mellan medlemmar och förtroendevalda. I medlemstidningen SSF nytt publiceras aktuell information och viktiga frågor inom verksamheten.

Du är alltid välkommen att kontakta föreningens förtroendevalda. Adresser, e-post och telefonnummer hittar du under fliken kontaktuppgifter.

Samverkan i Norden och Europa


SSF samverkar inom NF - Nordic Foresters med motsvarande organisationer i Finland (METO), Danmark (DSL), Norge (NFF) och Sverige (Fackförbundet ST).

SSF ingår också i UEF - Union of European Foresters. UEF är en samverkansorganisation för både företag och intresseorganisationer som är verksamma inom skogssektorn i Europa. UEF representerar 14 länder i Europa och har 21 medlemsorganisationer. UEF har kontakter med DG3 - Skogsindustrin & DG6 - lantbruk och skog - inom EU-kommissionen.

Danmark

DSL

Finland

METO

Norge

Naturviterne

ST Skog

Fackförbundet ST

UEF

Union of European Foresters

Ledarna

Ledarna