Om Sveriges Skogstjänstemannaförening

Branschföreningen för chefer och tjänstemän i ledande ställning inom skogsbruket och närliggande verksamhetsområden.

SSF bildades redan 1889 i Nora och tillhör därmed de äldsta fackliga organisationerna i Sverige. Föreningen anslöt sig till Ledarna 1942 och har cirka 1 100 medlemmar (mars 2018) som är anställda vid privata företag.

Här på vår webbplats och på vår facebooksida har du som är medlem möjlighet att diskutera aktuella frågor och få tillgång till andra chefer och ledares erfarenheter inom din bransch. Vi förmedlar aktuell information och intressanta möten, samarbeten och aktiviteter, inom och utanför Sverige.

För de av våra medlemmar som arbetar på lite större företag finns speciella företagsklubbar, vilket ger ett bra nätverk med lokal förankring på arbetsplatsen. Just nu är vår hemsida under uppbyggnad och vi har fortafarande mycket information på Skogstjänstemannaföreningens webbplats

29-31 maj 2018 har Ledarna kongress och då beslutar man om Ledarnas framtida inriktning. Vid kongressen väljs också Ledarnas styrelse för de kommande fyra åren. 

Kongress 2018