Föreningens aktiviteter

Skogsbrynet


Ordförandekonferensen Skogsbrynet där företrädare alternativt klubbordförande från de större skogsföretagen ingår, ska kontinuerligt följa upp och diskutera föreningens intressefrågor.

Detta är ett rikstäckande nätverk av företrädare inom SSF. Detta nätverk har till syfte att stärka och utveckla kommunikation och erfarenhetsutbyte.

Tanken är också att deltagarna ska lyfta blicken mot skogsbrynet, se bort från vardagens mödor och gemensamt forma visioner för framtiden. Vanliga frågor är arbetsmiljöfrågor, annat som berör skogliga yrken och frågor från våra medlemmar.

I Skogsbrynet ingår ordföranden i SSF:s företagsklubbar, även en studerandemedlem från någon av våra skogliga lärosäten brukar vara med.

SSF-nytt


SSF-nytt är vår medlemstidning och utkommer med 4 nr/år

Tidningen innehåller information från styrelsens arbete samt information om verksamheten och aktuella händelser. SSF-nytt är också till för debatt och diskussion mellan medlemmarna och frågor till styrelsen. Det är högt i tak så låt debattens vågor gå höga. Vill du göra inlägg eller saknar något i tidningen, kan du sända ett e-postmeddelande - kontakta redaktionen.

Du som inte får tidningen men ändå vill läsa den kan antingen läsa nyare nummer här på hemsidan, under fliken SSF-nytt eller skriva till SSF-nytt, Bingbyvägen 11, 794 33 ORSA.

För tidigare nummer 2003-2017, kontakta redaktionen.

Annonsera hos oss


Vi söker annonsörer till vår medlemstidning - SSF Nytt

SSF Nytt är vår medlemstidning som utkommer med 4 nr/år. Tidningen distribueras till våra aktiva medlemmar företrädelsevis via mail och finns även som länk här på hemsidan under fliken SSF-nytt.