Skogsbrynet

Varje år hålls skogsbrynet, SSF's ordförandekongress där alla loklala företagsklubbar och Sverigeklubben möter styrelsen och behandlar aktuella frågor.

För SSF är det viktigt att ha med sig medlemmarnas åsikter och att arbeta med de viktigaste frågor medlemmarna har och därför är detta årliga event viktigt.

Som medlem kan du kontakta din lokala klubb eller Sverigeklubben med frågor som du vill skall tas upp. Det brukar vara bra diskussioner som sedan kommuniceras med medlemmarna via den lokala klubben och i tidningen SSF-nytt.

På Skogsbrynet finns alltid möjlighet för klubbarna att mot självkostnad ha med fler deltagare utöver ordförande och exempelvis rekryteringsanvariga, en studerandemedlem brukar därtill bjudas in.