Kontaktuppgifter

Här finner du kontaktuppgifter till vår styrelse, redaktionen för medlemstidningen SSF-nytt och våra företagsklubbars ordförande.

Styrelse

Björn Karlsson
Ordförande
070-511 65 33
bjorn.karlsson@sodra.com
SSF-klubb Södra Skog

Sven-Erik Sjöberg
Kassör
070-331 52 30
ses025043469@gmail.com
SSF-klubb Sverige

Martin Norberg
Vice ordförande
070-293 29 13
martin.norberg@rundvirkeskog.se
SSF-klubb Rundvirke Skog

Yvonne Hedman Nordlander
Ledamot och webbredaktör
070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com
SSF-klubb Sverige

Thomas Esbjörnsson
Sekreterare
070-550 82 35
thomas.esbjornsson@sveaskog.se
SSF-klubb Sveaskog

Mårten Gustafsson
Ledamot
070-482 81 62, 010-340 18 92
marten.gustavsson@mellanskog.se
SSF-klubb Mellanskog Skf

Rikard Hansson
Ledamot
070-237 32 66
rikard.hansson@sveaskog.se
SSF-klubb Sveaskog

Göran Wikman
Suppleant
070-235 45 93
goran.wikman@sca.com
SSF-klubb SCA Skog

Ove Eriksson
Suppleant
070-224 26 32
ove.eriksson@norra.se
SSF-klubb Norra Skogsägarna

Fredrik Allemog
Suppleant
070-655 80 61
fredrik.allemog@sodra.com
SSF-klubb Södra Skog

 

Revisorer och revisorssuppleanter

Tommy Lag
Revisor
070-585 75 51
tommy.lag@storaenso.com

Erik Karlsson
Revisor
073-026 79 26
bonnahylte@hotmail.com

Erik Alne
Revisorssuppleant
010-471 63 36
erik.alne@sodra.com

Redaktionsrådet

Har du tips och idéer på vad vi kan skriva om är du välkommen att höra av dig.

Sven-Erik Sjöberg
Ansvarig utgivare SSF nytt
070-331 52 30
ses025043469@gmail.com

Björn Karlsson
070-511 65 33
bjorn.karlsson@sodra.com

Yvonne Hedman Nordlander
070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com

Mårten Gustafsson
070-482 81 62
marten.gustavsson@mellanskog.se

Martin Norberg
070-293 29 13
martin.norberg@rundvirkeskog.se

Rikard Hansson
070-237 32 66
rikard.hansson@sveaskog.se

 

Företagsklubbar

På de större skogsföretagen har SSF företagsklubbar, som både svarar för den fackliga och branschorienterade verksamheten. Klubbarna leds av valda styrelser och erbjuder möten och andra aktiviteter för sina medlemmar.

Klubb

Namn

Ordförande/Ort/E-mail

430

SSF-klubb Sverige

Karlsson Erik
HYLTEBRUK
bonnahylte@hotmail.com

433

SCA Skog SSF-klubb

Petter Huuva
LULEÅ
petter.huuva@sca.com

434

Sydved AB SSF-klubb

Carl Segersson
carl.segersson@sydved.se

435

Södra Skogsägarna SSF-klubb  

Andersson Dan
ÄLEKULLA
dan.andersson@sodra.com

436

Holmen Skog SSF-klubb

Tony Carlsson
HUDIKSVALL
tony.carlsson@holmenskog.com

437

StoraEnso Skog SSF-klubb

Torbjörn Johansson Ameck
HEDE
torbjorn.ameck@storaenso.com

439

Mellanskog SSF-klubb

Kristina Söderström
NUSNÄS
kristina.soderstrom@mellanskog.se

440

Norra Skog SSF-klubb

Jörgen Ågren
ÅNÄSET
jorgen.agren@norra.se

441

BillerudKorsnäs SSF-klubb

Peter Dahlbom
RÄTTVIK
peter.dahlbom@billerudkorsnas.com

442

Rundvirke Skog SSF-klubb

Semb Håkan
ÅNGE
hakan.semb@rundvirkeskog.se

446

Skogssällskapet SSF-klubb

Bengt Furenäs
BORÅS
bengt.furenas@skogssallskapet.se

447

Sveaskog SSF-klubb

Thomas Esbjörnsson
UMEÅ
thomas.esbjornsson@sveaskog.se

452

Biometria

Lennart Andersson
VÄNNÄS
lennart.andersson@biometria.se

456

Vida Skog SSF-klubb

Företagsklubben är under konstruktion

SSF klubb Sverige


För alla SSF-medlemmar som är verksamma på företag, där det saknas en företagsklubb, finns Sverigeklubben

Styrelse:

Ordförande
Erik Karlsson
Hylte
310 70 Torup
E-post
bonnahylte@hotmail.com

Tfn bost.
0345-210 77
Mobil
073-026 79 26

Sven-Erik Sjöberg
Bingbyvägen 11
794 33 Orsa
E-post
ses025043469@gmail.com


Tfn bost.
0250-434 69
Mobil
070-331 52 30

Yvonne Hedman Nordlander
Borglindsvägen 10
790 23 Svärdsjö
E-post
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com

Mobil
070-584 45 59

Martin Norberg
Eden 120
893 91 Bjästa
E-post
martin.norberg@rundvirkeskog.se

Tfn bost.
0660-225 411
Mobil
070-293 29 13

 

Verksamhet

Styrelsen kommer att försöka samla in ideer och önskemål från våra medlemmar. Det går att enkelt söka aktivitetsbidrag och med hjälp dra igång ett fackligt och/eller kollegialt nätverk. Styrelsen vill ha en dialog med våra aktiva medlemmar och känna kraften från medlemsbasen. 

Aktiviteter

Sverigeklubbens aktiviteter bedrivs i första hand i form av nätverk, i riksomfattade aktivteter och olika arrangemang. 

Vad saknar du?

Har du tips på bra aktiviteter eller har du förslag om vad Sverigeklubben ska satsa på - kontakta någon i styrelsen.