Kontaktuppgifter

Här finner du kontaktuppgifter till vår styrelse, redaktionen för medlemstidningen SSF-nytt och våra företagsklubbars ordförande.

Thomas Esbjörnsson, ordförande

070-550 82 35
thomas.esbjornsson@sveaskog.se
SSF-klubb Sveaskog

Sven-Erik Sjöberg, kassör

070-331 52 30
ses025043469@gmail.com
SSF-klubb Sverige

Martin Norberg, vice ordförande

070-293 29 13
martin.norberg@rundvirkeskog.se
SSF-klubb Rundvirke Skog

Yvonne Hedman Nordlander, sekreterare och webbredaktör

070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com
SSF-klubb Stora Enso Skog

Mårten Gustafsson, ledamot

070-482 81 62, 010-340 18 92
marten.gustavsson@mellanskog.se
SSF-klubb Mellanskog Skf

Anders Englund, ledamot

070-340 22 75, 010-482 83 85
anders.englund@mellanskog.se
SSF-klubb Mellanskog Skf

Petter Huuva, suppleant

0920-25 99 32
petter.huuva@sca.com
SSF-klubb SCA

Robert Andersson, suppleant

010-471 64 57
robert.andersson@sodra.com
SSF-klubb Södra Skogsägarna

Henrik Nordlund, suppleant

010-471 60 60
henrik.nordlund@sodra.com
SSF-klubb Södra Skogsägarna

Tommy Lag, revisor

070-585 75 51
tommy.lag@storaenso.com
SSF-klubb Stora Enso Skog

Olof Djus, revisor

070-268 33 07
olof.djus@billerud.com
SSF-klubb Billerud

Erik Alne, revisorssuppleant

010-471 63 36
erik.alne@sodra.com
SSF-klubb Södra Skogsägarna

Peter Dahlbom, revisorssuppleant

070-268 33 18
peter.dahlbom@billerud.com
SSF-klubb Billerud