Kontaktuppgifter

Här finner du kontaktuppgifter till vår styrelse, redaktionen för medlemstidningen SSF-nytt och våra företagsklubbars ordförande.

Styrelse

Thomas Esbjörnsson
Ordförande
070-550 82 35
thomas.esbjornsson@sveaskog.se
SSF-klubb Sveaskog

Sven-Erik Sjöberg
Kassör
070-331 52 30
ses025043469@gmail.com
SSF-klubb Sverige

Martin Norberg
Vice ordförande
070-293 29 13
martin.norberg@rundvirkeskog.se
SSF-klubb Rundvirke Skog

Yvonne Hedman Nordlander
Sekreterare och webbredaktör
070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com
SSF-klubb Sverige

Mårten Gustafsson
Ledamot
070-482 81 62, 010-340 18 92
marten.gustavsson@mellanskog.se
SSF-klubb Mellanskog Skf

Fredrik Allemog
Ledamot
070-655 80 61
fredrik.allemog@sodra.com
SSF-klubb Södra Skog

Anders Englund
Ledamot
070-340 22 75, 010-482 83 85
anders.englund@mellanskog.se
SSF-klubb Mellanskog Skf

Emil Arvidsson
Suppleant
072-557 82 69
emil.arvidsson@billerudkorsnas.com
SSF-klubb BillerudKorsnäs

Petter Huuva
Suppleant
0920-25 99 32
petter.huuva@sca.com
SSF-klubb SCA

Robert Andersson
Suppleant
010-471 64 57
robert.andersson@sodra.com
SSF-klubb Södra Skogsägarna

Henrik Nordlund
Suppleant
010-471 60 60
henrik.nordlund@sodra.com
SSF-klubb Södra Skogsägarna 

 

Revisorer och revisorssuppleanter

Tommy Lag
Revisor
070-585 75 51
tommy.lag@storaenso.com

Olof Djus
Revisor
070-268 33 07
olof.djus@billerudkorsnas.com

Erik Alne
Revisorssuppleant
010-471 63 36
erik.alne@sodra.com

Peter Dahlbom
Revisorssuppleant
070-268 33 18
peter.dahlbom@billerudkorsnas.com

 

Redaktionsrådet

Har du tips och idéer på vad vi kan skriva om är du välkommen att höra av dig.

Sven-Erik Sjöberg
Ansvarig utgivare SSF nytt
070-331 52 30
ses025043469@gmail.com

Thomas Esbjörnsson
070-550 82 35
thomas.esbjornsson@sveaskog.se

Yvonne Hedman Nordlander
070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com

Mårten Gustafsson
070-482 81 62
marten.gustavsson@mellanskog.se

Martin Norberg
070-293 29 13
martin.norberg@rundvirkeskog.se

Fredrik Allemog
070-655 80 61
fredrik.allemog@sodra.com

Anders Englund
070-340 22 75, 010-482 83 85
anders.englund@mellanskog.se

 

Företagsklubbar

På de större skogsföretagen har SSF företagsklubbar, som både svarar för den fackliga och branschorienterade verksamheten. Klubbarna leds av valda styrelser och erbjuder möten och andra aktiviteter för sina medlemmar.

Klubb

Namn

Ordförande/Ort/E-mail

430

SSF-klubb Sverige

Erik Karlsson
HYLTEBRUK
bonnahylte@hotmail.com

433

SCA Skog SSF-klubb

Petter Huuva
LULEÅ
petter.huuva@sca.com

434

Sydved AB SSF-klubb

Carl Segersson
carl.segersson@sydved.se

435

Södra Skogsägarna SSF-klubb  

Dan Andersson
ÄLEKULLA
dan.andersson@sodra.com

436

Holmen Skog SSF-klubb

Tony Carlsson
HUDIKSVALL
tony.carlsson@holmenskog.com

437

StoraEnso Skog SSF-klubb

Torbjörn Johansson Ameck
HEDE
torbjorn.ameck@storaenso.com

439

Mellanskog SSF-klubb

Kristina Söderström
NUSNÄS
kristina.soderstrom@mellanskog.se

440

Norra Skog SSF-klubb

Jörgen Ågren
ÅNÄSET
jorgen.agren@norra.se

441

BillerudKorsnäs SSF-klubb

Emil Arvidsson
ÖREBRO
emil.arvidsson@billerudkorsnas.com

442

Rundvirke Skog SSF-klubb

Håkan Semb
ÅNGE
hakan.semb@rundvirkeskog.se

446

Skogssällskapet SSF-klubb

Bengt Furenäs
BORÅS
bengt.furenas@skogssallskapet.se

447

Sveaskog SSF-klubb

Thomas Esbjörnsson
UMEÅ
thomas.esbjornsson@sveaskog.se

452

Biometria

Lennart Andersson
VÄNNÄS
lennart.andersson@biometria.se

456

Vida Skog SSF-klubb

Företagsklubben är under konstruktion

SSF klubb Sverige


För alla SSF-medlemmar som är verksamma på företag, där det saknas en företagsklubb, finns Sverigeklubben

Styrelse:

Ordförande
Erik Karlsson
Hylte
310 70 Torup
E-post
bonnahylte@hotmail.com

Tfn bost.
0345-210 77
Mobil
073-026 79 26

Sven-Erik Sjöberg
Bingbyvägen 11
794 33 Orsa
E-post
ses025043469@gmail.com


Tfn bost.
0250-434 69
Mobil
070-331 52 30

Yvonne Hedman Nordlander
Borglindsvägen 10
790 23 Svärdsjö
E-post
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com

Mobil
070-584 45 59

Martin Norberg
Eden 120
893 91 Bjästa
E-post
martin.norberg@rundvirkeskog.se

Tfn bost.
0660-225 411
Mobil
070-293 29 13

 

Verksamhet

Styrelsen kommer att försöka samla in ideer och önskemål från våra medlemmar. Det går att enkelt söka aktivitetsbidrag och med hjälp dra igång ett fackligt och/eller kollegialt nätverk. Styrelsen vill ha en dialog med våra aktiva medlemmar och känna kraften från medlemsbasen. 

Aktiviteter

Sverigeklubbens aktiviteter bedrivs i första hand i form av nätverk, i riksomfattade aktivteter och olika arrangemang. 

Vad saknar du?

Har du tips på bra aktiviteter eller har du förslag om vad Sverigeklubben ska satsa på - kontakta någon i styrelsen.