SSF nytt

SSF-nytt är vår medlemstidning och utkommer med 4 nr/år. Tidningen innehåller information från styrelsens arbete samt information om verksamheten och aktuella händelser.

SSF-nytt är också till för debatt och diskussion mellan medlemmarna och frågor till styrelsen, hjälp till att lyfta viktiga frågor och låt debattens vågor gå höga.

Vill du göra inlägg eller saknar något i tidning, kan du skicka ett e-postmeddelande. Kontakta redaktionen.

Tidningen skickas ut via epost och publiceras här på vår hemsida.

2022

SSF nytt 1 apr 2022.pdf
SSF nytt 2 jun 2022.pdf
SSF nytt 3 okt 2022.pdf
SSF nytt 4 dec 2022.pdf

2021

SSF nytt 1 2021.pdf
SSF nytt 2 2021.pdf
SSF nytt 3 2021.pdf
SSF nytt 4 2021.pdf

2020

SSF nytt 1 2020.pdf
SSF nytt 2 2020.pdf
SSF nytt 3 2020.pdf
SSF nytt 4 2020.pdf

2019

SSF nytt 1 2019.pdf
SSF nytt 2 2019.pdf
SSF nytt 3 2019.pdf
SSF nytt 4 2019.pdf

2018

SSF nytt 1 2018.pdf
SSF nytt 2 2018.pdf
SSF nytt 3 2018.pdf
SSF nytt 4 2018.pdf