SSF nytt

SSF-nytt är vår medlemstidning och utkommer med 4 nr/år. Tidningen innehåller information från styrelsens arbete samt information om verksamheten och aktuella händelser.

SSF-nytt är också till för debatt och diskussion mellan medlemmarna och frågor till styrelsen, hjälp till att lyfta viktiga frågor och låt debattens vågor gå höga.

Vill du göra inlägg eller saknar något i tidning, kan du skicka ett e-postmeddelande. Kontakta redaktionen.

Tidningen skickas ut via epost och publiceras här på vår hemsida.

2023

SSF nytt 1 mar 2023.pdf
SSF nytt 2 jun 2023.pdf
SSF nytt 3 okt 2023.pdf

2022

SSF nytt 1 apr 2022.pdf
SSF nytt 2 jun 2022.pdf
SSF nytt 3 okt 2022.pdf
SSF nytt 4 dec 2022.pdf

2021

SSF nytt 1 apr 2021.pdf
SSF nytt 2 jun 2021.pdf
SSF nytt 3 okt 2021.pdf
SSF nytt 4 dec 2021.pdf

2020

SSF nytt 1 apr 2020.pdf
SSF nytt 2 jun 2020.pdf
SSF nytt 3 okt 2020.pdf
SSF nytt 4 dec 2020.pdf

2019

SSF nytt 1 apr 2019.pdf
SSF nytt 2 jun 2019.pdf
SSF nytt 3 okt 2019.pdf
SSF nytt 4 dec 2019.pdf

2018

SSF nytt 1 apr 2018.pdf
SSF nytt 2 jun 2018.pdf
SSF nytt 3 okt 2018.pdf
SSF nytt 4 dec 2018.pdf