SSF nytt

SSF-nytt är vår medlemstidning och utkommer med 4 nr/år. Tidningen innehåller information från styrelsens arbete samt information om verksamheten och aktuella händelser.

SSF-nytt är också till för debatt och diskussion mellan medlemmarna och frågor till styrelsen. Det är högt i tak så låt debattens vågor gå höga.

Vill du göra inlägg eller saknar något i tidning, kan du skicka ett e-postmeddelande. Kontakta redaktionen.

Tidningen skickas endast ut via epost och publiceras på vår hemsida.

Vill du ha tidningen postalt kan du kontakta redaktionen.

2019

SSF nytt 1 2019.pdf

SSF nytt 2 2019.pdf

SSF nytt  3 2019.pdf

SSF nytt 4 2019.pdf

2018

SSF nr 1 mars 2018.pdf

SSF nytt nr2 juni 2018.pdf

SSF nytt nr 3 okt 2018.pdf

SSF nytt nr 4 dec 2018.pdf