SSF nytt

SSF-nytt är vår medlemstidning och utkommer med 4 nr/år. Tidningen innehåller information från styrelsens arbete samt information om verksamheten och aktuella händelser.

SSF-nytt är också till för debatt och diskussion mellan medlemmarna och frågor till styrelsen. Det är högt i tak så låt debattens vågor gå höga.

Vill du göra inlägg eller saknar något i tidning, kan du skicka ett e-postmeddelande. Kontakta redaktionen.

Tidningen skickas endast ut via epost och publiceras på vår hemsida.

Vill du ha tidningen postalt kan du kontakta redaktionen.

2022

SSF nytt 1 apr 2022.pdf
SSF nytt 2 juni 2022.pdf

2021

SSF nytt 1 mar 2021.pdf

SSF nytt 2 jun 2021.pdf

SSF nytt 3 okt 2021.pdf

SSF nytt 4 dec 2021.pdf

2020

SSF nytt 1 2020.pdf
SSF nytt 2 2020.pdf
SSF nytt 3 2020.pdf

SSF nytt 4 2020.pdf

2019

SSF nytt 1 2019.pdf

SSF nytt 2 2019.pdf

SSF nytt 3 2019.pdf

SSF nytt 4 2019.pdf

2018

SSF nytt 1 2018.pdf

SSF nytt 2 2018.pdf

SSF nytt 3 2018.pdf

SSF nytt 4 2018.pdf