SSF nytt

SSF-nytt är vår medlemstidning och utkommer med 4 nr/år. Tidningen innehåller information från styrelsens arbete samt information om verksamheten och aktuella händelser.

SSF-nytt är också till för debatt och diskussion mellan medlemmarna och frågor till styrelsen. Det är högt i tak så låt debattens vågor gå höga.

Vill du göra inlägg eller saknar något i tidning, kan du skicka ett e-postmeddelande. Kontakta redaktionen.

Tidningen skickas endast ut via epost och publiceras på vår hemsida.

Vill du ha tidningen postalt kan du kontakta redaktionen.

2021

SSF nytt nr1 mars 2021.pdf

SSF nytt nr2 juni 2021.pdf

2020

SSF nytt 1 2020.pdf
SSF nytt 2 2020.pdf
SSF nytt 3 okt 2020.pdf

SSF nytt 4 dec 2020.pdf

2019

SSF nytt 1 2019.pdf

SSF nytt 2 2019.pdf

SSF nytt 3 2019.pdf

SSF nytt 4 2019.pdf

2018

SSF nytt 1 2018.pdf

SSF nytt 2 2018.pdf

SSF nytt 3 2018.pdf

SSF nytt 4 2018.pdf