SSF nytt

SSF-nytt är vår medlemstidning och utkommer med 4 nr/år. Tidningen innehåller information från styrelsens arbete samt information om verksamheten och aktuella händelser.

SSF-nytt är också till för debatt och diskussion mellan medlemmarna och frågor till styrelsen. Det är högt i tak så låt debattens vågor gå höga.

Vill du göra inlägg eller saknar något i tidning, kan du sända ett e-postmeddelande - kontakta redaktionen.

Du som inte får tidningen men ändå vill läsa den kan antingen skriva till SSF-nytt, Bingbyvägen 11, 794 33 ORSA, eller läsa den här.

2018
SSF nr 1 mars 2018.pdf

SSF nytt nr2 juni 2018.pdf