Företagsklubbar

Företagsklubbar


På de större skogsföretagen har SSF företagsklubbar, som både svarar för den fackliga och branschorienterade verksamheten. Klubbarna leds av valda styrelser och erbjuder möten och andra aktiviteter för sina medlemmar.


430 SSF-klubb Sverige

Erik Karlsson, HYLTEBRUK
bonnahylte@hotmail.com

433 SCA Skog SSF-klubb

Petter Huuva, LULEÅ
petter.huuva@sca.com

434 Sydved AB SSF-klubb

Carl Segersson,SKILLINGARYD
carl.segersson@sydved.se

435 Södra Skogsägarna SSF-klubb

Robert Andersson, GÄLLSTAD
robert.andersson@sodra.com

436 Holmen Skog SSF-klubb

Tony Carlsson, HUDIKSVALL
t.carlsson@holmen.com

437 Stora Enso Skog SSF-klubb

Sandra Hänninen, FALUN
sandra.hanninen@storaenso.com

439 Mellanskog SSF-klubb

Anders Englund, ARBRÅ
anders.englund@mellanskog.se

440 Norra Skog SSF-klubb

Jörgen Ågren, ÅNÄSET
jorgen.agren@norra.se

441 BillerudKorsnäs SSF-klubb

Emil Arvidsson, ÖREBRO
emil.arvidsson@billerudkorsnas.com

442 Rundvirke Skog SSF-klubb

Håkan Semb, ÅNGE
hakan.semb@rundvirkeskog.se

446 Skogssällskapet SSF-klubb

Bengt Furenäs, BORÅS
bengt.furenas@skogssallskapet.se

447 Sveaskog SSF-klubb

Thomas Esbjörnsson, UMEÅ
thomas.esbjornsson@sveaskog.se

452 Biometria

Lennart Andersson, VÄNNÄS
lennart.andersson@biometria.se

456 Vida Skog SSF-klubb

Företagsklubben är under konstruktion

Sverigeklubben

För alla SSF-medlemmar som är verksamma på företag, där det saknas en företagsklubb, finns Sverigeklubben

Styrelse

Ordförande
Erik Karlsson, ordförande
bonnahylte@hotmail.com
073-026 79 26

Sven-Erik Sjöberg
ses025043469@gmail.com
070-331 52 30

Yvonne Hedman Nordlander
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com
070-584 45 59

Martin Norberg
martin.norberg@rundvirkeskog.se
070-293 29 13

Verksamhet

Styrelsen kommer att försöka samla in ideer och önskemål från våra medlemmar. Det går att enkelt söka aktivitetsbidrag och med hjälp dra igång ett fackligt och/eller kollegialt nätverk. Styrelsen vill ha en dialog med våra aktiva medlemmar och känna kraften från medlemsbasen.

Aktiviteter

Sverigeklubbens aktiviteter bedrivs i första hand i form av nätverk, i riksomfattade aktivteter och olika arrangemang.

Vad saknar du?

Har du tips på bra aktiviteter eller har du förslag om vad Sverigeklubben ska satsa på - kontakta någon i styrelsen.