Företagsklubbar

Lokala SSF-klubbar


På de större skogsföretagen finns SSF företagsklubbar, som svarar för den fackliga och den branschorienterade verksamheten. Klubbarna leds av valda styrelser och erbjuder möten och andra aktiviteter för sina medlemmar.


430 Sverigeklubben

Erik Karlsson, HYLTEBRUK
bonnahylte@hotmail.com

433 SCA Skog

Petter Huuva, LULEÅ
petter.huuva@sca.com

434 Sydved

Carl Segersson,SKILLINGARYD
carl.segersson@sydved.se

435 Södra Skogsägarna

Robert Andersson, GÄLLSTAD
robert.andersson@sodra.com

436 Holmen Skog

Tony Carlsson, HUDIKSVALL
t.carlsson@holmen.com

437 Stora Enso Skog

Yvonne Hedman Nordlander, FALUN
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com

439 Mellanskog

Anders Englund, ARBRÅ
anders.englund@mellanskog.se

440 Norra Skog

Jörgen Ågren, ÅNÄSET
jorgen.agren@norra.se

441 Billerud

Emil Arvidsson, ÖREBRO
emil.arvidsson@billerud.com

442 Rundvirke Skog

Håkan Semb, ÅNGE
hakan.semb@rundvirkeskog.se

446 Skogssällskapet

Thomas Lindström, SUNDSVALL
thomas.lindstrom@skogssallskapet.se

447 Sveaskog

Thomas Esbjörnsson, UMEÅ
thomas.esbjornsson@sveaskog.se

452 Biometria

Lennart Andersson, VÄNNÄS
lennart.andersson@biometria.se

456 Vida Skog

Företagsklubben är under konstruktion

 

Sverigeklubben

Sverigeklubben är till för alla SSF-medlemmar som är verksamma på företag där lokal företagsklubb saknas.

Styrelse

Ordförande
Erik Karlsson, ordförande
bonnahylte@hotmail.com
073-026 79 26

Sven-Erik Sjöberg
ses025043469@gmail.com
070-331 52 30

Verksamhet

Styrelsen kommer att försöka samla in ideer och önskemål från våra medlemmar. Det går att söka aktivitetsbidrag och att dra igång ett fackligt och/eller kollegialt nätverk. Styrelsen vill ha en dialog med aktiva medlemmar och känna kraften från medlemsbasen.

Aktiviteter

Sverigeklubbens aktiviteter bedrivs i första hand i form av nätverk, i riksomfattade aktivteter och olika arrangemang.

Vad saknar du?

Har du tips på bra aktiviteter eller har du förslag om vad Sverigeklubben ska satsa på - kontakta någon i styrelsen.