Demokrati inom föreningen

Så här ser den demokratiska organisationen ut i Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som genomförs vartannat år.

Vid stämman deltar valda ombud, föreningsstyrelse, revisor samt valberedning. Ombud till stämman väljs av medlemmarna i föreningen. Stämman väljer styrelseledamöter, revisor och valberedning. Ordförande och kassör väljs direkt av stämman.

 

Nominera till föreningsstämman

Nu är det dags att nominera ombud till föreningsstämman för perioden 2017-2019. Vi behöver din nominering senast den 20 december. Läs mer och nominera din kandidat