Nominera till föreningsstämman

Nominering till föreningsstämman.

Föreningsstämman är Ledarna inom Privat Tjänstesektors högsta beslutande instans. Vi gör nu nomineringar till stämmoombudsval för perioden 2022 - 2025. Ett föreningsstämmoombud kan också vara kongressombud på Ledarnas kongress och därmed vara beredda att kallas in även för detta ändamål.

Alla medlemmar inom vår förening kan nomineras till stämmoombudsvalet. Du kan antingen nominera dig själv eller en medlemskollega. Den du nominerar ska vara vidtalad och ska vara medlem i föreningen Ledarna inom Privat Tjänstesektor. Du kan nominera flera gånger.

Nomineringstiden var fram till den 19 oktboer och har gått ut.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Malle Hamari, valberedningens sammankallande, e-post: valberedningen@lipt.se

Vid eventuella frågor kopplade till stämman, kontakta:

Lorri Mortensen Mates, föreningsordförande, epost: lorri@lipt.se