Aktiviteter inom Privat tjänstesektor

LPT:s egna webbsida kan du läsa mer om vad branschföreningen för chefer inom den privata tjänstesektorn arbetar med för branschfrågor i medlemmarnas intresse.

Medlemsaktiviteter

Reseräkningar

Krav på underlag vid förlorad arbetsförtjänst

För att få ersättning ska ett av följande underlag bifogas till reseräkningen:

  1. Intyg från arbetsgivare som specificerar datum för närvaro och vilket belopp som kommer att dras från lön.
  2. Lönespecifikation där frånvarodatum och belopp framgår.