Om Ledarna inom offentlig sektor

Branschföreningen för chefer inom kommun och region.

Ledarna inom offentlig sektor samlar chefer verksamma inom kommuner och regioner samt verksamheter som är offentligt finansierade och utförs av privata aktörer.

Vi vill utveckla ledarskapet inom politiskt styrda organisationer.

Föreningen jobbar för alla modiga och professionella chefer i offentlig sektor. Det gör vi genom att lyfta frågor som berör förutsättningar och möjligheter för ledarskapet inom politiskt styrd verksamhet. Vår vision är att Sveriges bästa chefer ska finnas inom offentlig sektor! Föreningen har drygt 8 500 medlemmar.

Genom nätverk och seminarier erbjuds tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad med kollegor med liknande branschintressen.

Ordförande: Peter Fahlström