Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Ledarna inom offentlig sektor.

Styrelse

Lars-Olof Uhlin, ordförande

Lars-Olof Uhlin
larsa@savar.se 

Daniel Kåreda, vice ordförande

Daniel Kåreda
daniel@kareda.se 

Karin Wrannvik, sekreterare

Daniel Olsen, kassör

Daniel Olsen
mj.dan.olsen@gmail.com 

Angelique Prinz Blix, ledamot

Angelique Prinz Blix
angelique.blix@gmail.com 

Mona Ekesryd, ledamot

Mona Ekesryd
mona.ekesryd@gmail.com 

Robert Winroth, ledamot

Robert Winroth
robert.winroth@rnw.se 

Valberedning

Thomas Hartman, ordförande

Thomas Hartman
jthomas.hartman@gmail.com 

Lotta Gusterman, ledamot

Lotta Gusterman
lotta.gusterman@gmail.com 

Linda Stjernfelt, ledamot

Linda Stjernfelt

Revisorer

Kristoffer Andersson-Lindh, revisor

Kristoffer Andersson-Lindh
krixtofer@hotmail.com 

Anders Kempe, revisorssuppleant

Anders Kempe
anderss14@yahoo.se