Internationella samarbeten CEC

För att Ledarna ska kunna påverka villkoren och dina förutsättningar som chef på ett internationellt plan, är vi medlemmar i den europeiska chefsorganisationen CEC European Managers. Att stärka chefernas status på ett internationellt plan gynnar också svenska chefer.

CEC är en av de sociala parterna på EU-nivå. Det innebär att organisationen är representerad när nya direktiv och ramavtal förhandlas. CEC är också ett formellt remissorgan till EU-kommissionen.

CEC har medlemsorganisationer i de flesta EU-länderna och representerar på så sätt drygt en miljon chefer och andra högre tjänstemän. CEC är chefernas och de högre tjänstemännens talesman gentemot EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Nyhetsbrev från CEC

Läs det senaste nyhetsbrevet från CEC European Managers

Jobba utomlands

Medlemsorganisationerna inom CEC har en överenskommelse sinsemellan om service till medlemmar som jobbar utomlands. Det innebär att du som medlem i Ledarna också får kostnadsfri information och vägledning av respektive medlemsorganisation i CEC om du funderar på att börja jobba, eller redan arbetar, i ett annat europeiskt land.