Internationella samarbeten CEC

För att Ledarna ska kunna påverka villkoren och dina förutsättningar som chef på ett internationellt plan, är vi medlemmar i den europeiska chefsorganisationen CEC European Managers. Att stärka chefernas status på ett internationellt plan gynnar också svenska chefer.

CEC är en av de sociala parterna på EU-nivå. Det innebär att organisationen är representerad när nya direktiv och ramavtal förhandlas. CEC är också ett formellt remissorgan till EU-kommissionen.

CEC har medlemsorganisationer i de flesta EU-länderna och representerar på så sätt drygt en miljon chefer och andra högre tjänstemän. CEC är chefernas och de högre tjänstemännens talesman gentemot EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Jobba utomlands

Medlemsorganisationerna inom CEC har en överenskommelse sinsemellan om service till medlemmar som jobbar utomlands. Det innebär att du som medlem i Ledarna också får kostnadsfri information och vägledning av respektive medlemsorganisation i CEC om du funderar på att börja jobba, eller redan arbetar, i ett annat europeiskt land.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på CEC:s nyhetsbrev.