Fler nyheter
Nyhet 1 mars 2022

Europeiska chefsorganisationen CEC fördömer Rysslands angrepp på Ukraina

Den europeiska chefsorganisationen CEC, där Ledarna är medlem, står upp för demokrati och Ukrainas självständighet, och fördömer Rysslands invasion.

CEC European Managers strongly denounces the war in which the Russian President has engaged Europe and expresses its full solidarity with the Ukrainian people who are demonstrating with strength and courage that they are ready to fight to defend their freedom and democracy.

European leaders will be facing tough choices in the days to come, but true leadership is about being able to make the right decisions at the right time. There is no doubt that European leaders are ready to support Ukraine and fight for the right of this European State to decide freely its own path. No foreign state has the right to invade a country and take away the decision-making powers of a democratically elected Government. We feel very close to our Ukrainian sisters and brothers and call on all leaders in the EU to consider carefully how their leadership is best put to use, to stop this war as soon as possible, to spare as many lives as possible and reinstate the Ukrainian sovereignty.

Texten är publicerad på CEC European Managers webbplats. Här läser du fortsättningen: European Managers support democracy and Ukraine’s sovereignty, and denounce Russian aggression

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna:

Den ryska regimens krig mot det europeiska grannlandet Ukraina skakar om oss alla. Efter år av fred i Europa erfar vi återigen vad en diktator och en auktoritär regim är beredd att göra för att förverkliga ogrundade maktanspråk och förvridna imperialistiska idéer. Ledarna är, tillsammans med vår europeiska samarbetsorganisation CEC European Managers, fullt ut solidariska med det ukrainska folket och fördömer kraftfullt kriget. Europeiska ledare står nu inför mycket svåra val. Det handlar om att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Det råder ingen tvekan om att europeiska ledare ska stödja Ukraina och kämpa för deras frihet och rätt att fritt bestämma sin egen väg. Det är en ödesfråga för hela Europa.