Förbundsstyrelse

Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Ledarnas vd deltar i styrelsens sammanträden och svarar för kansliorganisationen och den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsens ordförande, Annika Elias, är den främsta företrädaren för Ledarna.

Annika Elias

Ordförande
Invald i styrelsen 2002
Telefon: 08-598 990 46
Mobil: 070-222 84 50
annika.elias@ledarna.se

Lars Tengvall

1:e vice ordförande
NCC Construction AB
Invald i styrelsen 2008
Telefon: 040-31 73 77
Mobil: 070-589 01 88
lars.tengvall@ledarna.se

Katarina Lindh

2:e vice ordförande
Varbergs kommun
Invald i styrelsen 2014
Telefon: 070-512 10 20
katarina.lindh@ledarna.se

Benny Petersén

GKN Driveline AB
Invald i styrelsen 2006
Telefon: 0221-76 24 44
Mobil 070-334 68 80
benny.petersen@ledarna.se

Susanne Andersson

Tullverket
Invald i styrelsen 2010
Mobil: 070-655 35 21
susanne.andersson@ledarna.se

Lorri Mortensen Mates

Nya Moderaterna
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-825 03 66
lorri.mortensen.mates@ledarna.se

Stina Nordström

Sveriges Pensionärsförbund
Invald i styrelsen 2006
Mobil: 0708-19 07 63
stina.nordstrom@ledarna.se

Anneli Samuelsson

Landstinget Gävleborg
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-665 53 03
anneli.samuelsson@ledarna.se

Håkan Blomqvist

Barilla Sverige AB
Invald i styrelsen 2006
Mobil: 073-429 09 04
hakan.blomqvist@ledarna.se

Kajsa Hessel

Projektgaranti
Invald i styrelsen 2016
Mobil: 070-858 76 93
kajsa.hessel@projektgaranti.se

Anders Grahn

Vedum Kök & Bad AB
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-5985611
anders.grahn@ledarna.se

Anna Nilsson

Personalrepresentant Ledarna
Telefon: 08-598 991 76
Mobil: 076-549 90 84
anna.nilsson@ledarna.se

Suppleanter

Erica Klint, Ledarna Teknik & Motor
Daniel Kåreda, Ledarna inom offentlig sektor
Patrick Nyfors, Ledarna inom Energi & Teknik
Johan Wiberg, Ledarna inom Handeln
Anneli Mattsson, Ledarna Teknik & Motor