Förbundsstyrelse

Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Ledarnas vd deltar i styrelsens sammanträden och svarar för kansliorganisationen och den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsens ordförande, Andreas Miller, är den främste företrädaren för Ledarna.

Andreas Miller

Ordförande
Invald i styrelsen 2018
Telefon: 08-598 990 46
Mobil: 070-324 15 60
andreas.miller@ledarna.se

Stina Nordström

1:e vice ordförande
Reumatikerförbundet
Invald i styrelsen 2006
Mobil: 070-819 07 63
stina.nordstrom@ledarna.se

Anders Grahn

2:e vice ordförande
Vedum Kök & Bad AB
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-598 56 11
anders.grahn@ledarna.se

Anneli Samuelsson

Landstinget Gävleborg
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-665 53 03
anneli.samuelsson@ledarna.se
 

Erica Klint

Xylem Water Solutions Manufacturing AB
Invald i styrelsen 2018, suppleant sedan 2014
Mobil: 070-262 53 39
erica.klint@ledarna.se

Jenny Wibacke

Skånes Universitetssjukhus
Invald i styrelsen 2018
070-366 29 26
jenny.wibacke@ledarna.se

Lars Tengvall

NCC Construction AB
Invald i styrelsen 2008
Mobil: 070-589 01 88
lars.tengvall@ledarna.se

Linda Wallberg

Utrikesdepartementet
Invald i styrelsen 2018
Mobil: 070-553 26 94
linda.wallberg@ledarna.se

Lorri Mortensen Mates

Olofströms kommun
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-825 03 66
lorri.mortensen.mates@ledarna.se

Moa Vallgård

SVT
Invald i styrelsen 2018
Mobil: 070-586 61 46
moa.vallgard@ledarna.se

Peter Juhlin

Göteborg roroterminal
Invald i styrelsen 2018
Mobil: 070-279 98 55
peter.juhlin@ledarna.se

Anna Nilsson

Personalrepresentant Ledarna
Telefon: 08-598 991 76
Mobil: 076-549 90 84
anna.nilsson@ledarna.se

Suppleanter

Anneli Mattsson, Ledarna Teknik & Motor samt Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT
Hannes Sjöblad, Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT
Jeanet Corvinius, Byggcheferna
Johan Wiberg, Ledarna inom Handeln, LiH
Kajsa Hessel, Byggcheferna
Ulf Leijon, Ledarna inom Räddningstjänsten