Förbundsstyrelse

Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Ledarnas vd deltar i styrelsens sammanträden och svarar för kansliorganisationen och den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsens ordförande, Andreas Miller, är den främste företrädaren för Ledarna.

Andreas Miller

Ordförande
Invald i styrelsen 2018
Telefon: 08-598 990 46
Mobil: 070-324 15 60
andreas.miller@ledarna.se

Stina Nordström

1:e vice ordförande
Reumatikerförbundet
Invald i styrelsen 2006
Mobil: 070-819 07 63
stina.nordstrom@ledarna.se

Anders Grahn

2:e vice ordförande
Vedum Kök & Bad AB
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-598 56 11
anders.grahn@ledarna.se

Anneli Samuelsson

Landstinget Gävleborg
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-665 53 03
anneli.samuelsson@ledarna.se
 

Erica Permeklev

Xylem Water Solutions Manufacturing AB
Invald i styrelsen 2018, suppleant sedan 2014
Mobil: 070-262 53 39
erica.permeklev@ledarna.se

Jenny Wibacke

Skånes Universitetssjukhus
Invald i styrelsen 2018
Mobil: 070-366 29 26
jenny.wibacke@ledarna.se

Johan Videkorp

Coop
Invald i styrelsen 1 april 2021, suppleant sedan 2018
Mobil: 070-376 30 89
johan.videkorp@ledarna.se

Linda Wallberg

Utrikesdepartementet
Invald i styrelsen 2018
Mobil: 070-553 26 94
linda.wallberg@ledarna.se

Lorri Mortensen Mates

Olofströms kommun
Invald i styrelsen 2014
Mobil: 070-825 03 66
lorri.mortensen.mates@ledarna.se

Peter Juhlin

Göteborg roroterminal
Invald i styrelsen 2018
Mobil: 070-279 98 55
peter.juhlin@ledarna.se

Thomas Haglund

Personalrepresentant Ledarna
Telefon: 08-598 992 57
Mobil: 076-549 90 57
thomas.haglund@ledarna.se

Suppleanter

Anneli Mattsson, Ledarna Teknik & Motor samt Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT
Hannes Sjöblad, Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT
Jeanet Corvinius, Byggcheferna
Ulf Leijon, Ledarna inom Räddningstjänsten