Förbundsstyrelse

Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år. Ledarnas vd deltar i styrelsens sammanträden och svarar för kansliorganisationen och den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsens ordförande är den främste företrädaren för Ledarna.

Andreas Miller

Förbundsordförande
Invald i styrelsen 2018
08-598 990 46
070-324 15 60
andreas.miller@ledarna.se

Jenny Wibacke

1:e vice ordförande
Skånes Universitetssjukhus
Invald i styrelsen 2018
072-513 34 30
jenny.wibacke@ledarna.se

Anders Grahn

2:e vice ordförande
Vedum Kök & Bad AB
Invald i styrelsen 2014
070-598 56 11
anders.grahn@ledarna.se

Erica Permeklev

OKG AB
Invald i styrelsen 2018, suppleant sedan 2014
070-262 53 39
erica.permeklev@ledarna.se

Jeanet Corvinius

Kvalitetsbygg
Invald i styrelsen 2022
079-063 20 42
jeanet.corvinius@ledarna.se 

Linda Wallberg

Utrikesdepartementet
Invald i styrelsen 2018
070-553 26 94
linda.wallberg@ledarna.se

Mikael Svälas

SSAB
Invald i styrelsen 2022
070-205 52 92
mikael.svalas@ledarna.se 

Peter Andersson

Peter Andersson
SCA Graphic Sundsvall AB
Invald i styrelsen 2024, suppleant sedan 2022
070-219 19 99
peter.andersson@ledarna.se 

Peter Fahlström

Stockholms stad
Invald i styrelsen 2022
070-778 22 89
peter.fahlstrom@ledarna.se 

Peter Juhlin

Göteborg roroterminal
Invald i styrelsen 2018
070-279 98 55
peter.juhlin@ledarna.se

Stina Nordström

Reumatikerförbundet
Invald i styrelsen 2006
070-819 07 63
stina.nordstrom@ledarna.se 

Linda Suslin Spiess

Personalrepresentant Ledarna
070-388 22 65
linda.suslinspiess@ledarna.se 

Suppleanter

Elisabeth Mikaelsson, Ambius
Martin Johansson, Xylem Water Solutions Manufacturing
Patrik Andersson, Kungliga Operan
Pontus Dilén, omsorgsförvaltningen, Sandvikens kommun
Veronica Apelqvist, BD Fisk