Kongress 2024

Ledarnas kongress 2024 äger rum den 29–30 maj på Aronsborg, en konferensanläggning belägen cirka fyra mil utanför Stockholm.

Kongressen är en så kallad mellanårskongress då bland annat val av valutskott sker. Sista dag att skicka in motioner och nomineringar var den 29 dcember.

Antal ombud per förening avgörs av föreningens medlemsantal den 1 januari 2024. Varje förening kan skicka ett ombud per påbörjat tusental medlemmar.

Har du frågor?


Gabriel Modéus, förbundssekreterare
gabriel.modeus@ledarna.se
0725-71 99 93

Ebba Öhlund, biträdande förbundssekreterare
ebba.ohlund@ledarna.se
0733-48 12 66

Diskutera Ledarnas kongress 2024 på Facebook. Välkommen att gå med i gruppen.