Program kongress 2024

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Program Ledarnas kongress 2024

29 maj

10.00 Avgång med buss från Cityterminalen

11.00 Registrering

11.30
Kongressens öppnande
Inledningstal
Förhandlingar

13.00 Lunch

14.00 Förhandlingarna

17.30 Kongressen ajourneras

19.00 Kongressmiddag

30 maj

9.00
Kongressen återupptas
Förhandlingar

12.00 Lunch

15.00 Kongressen avslutas

15.15 Avgång med buss till Cityterminalen