Nominerade till valutskottet

Nominerade till Ledarnas valutskott publiceras löpande allt eftersom nomineringarna kommer in. Förbundsstyrelsen lägger fram ett förslag på valutskott till kongressen 2024. Här är de nominerade i bokstavsordning på förnamn.

Sista dag att skicka in nominering var 29 december.

Alexander Jansson

Ludvika kommun
Branschförening: Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete

Nominerad av

Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete: Alexander har en god facklig kunskap i egenskap av lokal företrädare inom sin kommun där han aktivt stöttar och hjälper medlemmar. Han är en engagerad styrelsesuppleant inom sin branschförening. Hans styrka är hans retoriska förmåga att väcka engagemang för de frågor han driver Alexanders hjärtefrågor är chefers arbetsmiljö och chefers förutsättningar för att kunna vara hållbara över tid.

Kost och näring, Ledarna inom offentlig sektor, Räddningstjänsten, Ledarna inom staten: Alexander började gå den fackliga vägen för över tio år sedan men då inom LO-förbundet Livs där han dels var styrelseledamot i klubben på HK Scan, klubbstödjare, uppsökare, ungdomsansvarig m.m. Inom Ledarna har han varit aktiv i cirka 6 år som företrädare i Ludvika kommun och sedan två år tillbaka är han styrelsesuppleant i LiVOS. Han är strategisk och tänker alltid långsiktigt med fokus på organisatorisk hållbarhet.

Björn Isgren

Arbetsförmedlingen
Branschförening: Ledarna inom staten

Nominerad av

Sig själv: En modig och nyfiken chef som vågar att ta steget ut i det okända.

Carola Högfors

ISS Facility Services AB
Branschförening: Ledarna inom privat tjänstesektor

Nominerad av

Ledarna inom privat tjänstesektor: Carola är redan idag medlem i valutskottet och en uppskattad sådan. Hon är sedan länge engagerad inom ledarna och har haft olika roller både i lokala klubbar på arbetsplatsen men även inom Ledarna i stort vilket gör att hon har ett stort kontaktnät som kan komma väl till pass.

LPT nominerar Carola Högfors i första hand som vice ordförande i Ledarnas valutskott och som ledamot i andra hand. Carola Högfors besitter en stor yrkeserfarenhet som chef på olika nivåer, rekryteringar och att arbeta som förtroendevald inom Ledarnas olika områden. Carola har stor kunskap om vad som krävs av en förbundsstyrelse, inte minst genom sitt eget styrelseuppdrag i LPT men även genom sitt uppdrag i bolagsstyrelsen på det företag hon arbetar. Vi ser att Carola även har den integritet som krävs för ett uppdrag i valutskottet och för kontinuiteten samt erfarenheten av att ha haft uppdrag som vice ordförande i Ledarnas valutskott vill vi att Carola får möjligheten att fortsätta som vice ordförande i Ledarnas valutskott.

Ledarna i Samhall: Ledarna i Samhall nominerar Carola som vice ordförande. Hon har lång erfarenhet och ett driv som är bra för valutskottet och god kännedom inom Ledarna.

Malle Hamari: Jag tror på att Carola med sina erfarenheter som tidigare styrelsemedlem i Ledarnas valberedning kommer att uppfylla en ypperlig funktion i den kommande styrelsen. Under sin styrelse tid har Carola hunnit få idéer om hur förening kan utvecklas, och jag anser att dessa idéer bör tillvaratas. Jag anser därför att Carola skulle bli perfekt som vice ordförande i Ledarnas valberedning.

Christer Gustafsson

Vattenfall FKA
Branschförening: Ledarna inom energi och teknik

Nominerad av

Ledarna inom energi och teknik: Branschföreningen Energi och Teknik nominerar Christer då han har lång erfarenhet av Ledarnas arbete. Han har ett stort nätverk, är en mycket god representant som vågar fråga och utveckla styrelsearbetet. Han har en stor förståelse för uppdraget.

Imse Spragg Nilsson

Scouternas folkhögskola
Branschförening: Ledarna inom idéburen sektor

Nominerad av

Ledarna inom idéburen sektor: Imse är suppleant i Ledarna inom idéburen sektors styrelse och jobbar med utbildningen värdebaserat ledarskap på Scouternas folkhögskola. Hon har en lång idéburen erfarenhet, också från andra valutskottsuppdrag och kan ta med sig spännande infallsvinklar från andra stora och breda organisationer in i beredningsarbetet.

Ingalill Forslund

Frilans
Branschförening: Medieledarna

Nominerad av

Medieledarna: Hon har lång erfarenhet av olika chefsroller och intervjuer såväl som research vilket passar i ett valutskott. Eftersom hon nu arbetar deltid har hon dessutom tid att engagera sig.

Jessica Guve Fingal

AstraZeneca Södertälje
Branschförening: Ledarna inom processindustrin

Nominerad av

Ledarna inom processindustrin: Jag heter Jessica Guve Fingal, är 48 år och bor och arbetar i Södertälje. I februari år 2023 blev jag invald till ordförande för vår lokala klubb på AstraZeneca, ett betydelsefullt och utmanande uppdrag. Jag har också det viktiga uppdraget som suppleant och nätverksansvarig i Processindustrins styrelse på Ledarna sen några år tillbaka.

Min relation till Ledarna började när jag själv blev chef år 2015, jag insåg snabbt att Ledarna kunde ge mig ett sammanhang och perspektiv på mitt ledarskap genom utbildningar och möjligheten att kunna träffa andra chefer, vilket gett mig ett kunskapsutbyte och nätverk som har varit enormt viktigt för min personliga utveckling.

Jag har arbetat 25 år på AstraZeneca, där jag har fått förmånen att arbeta inom många olika områden och roller såsom Operatör, Administratör, Projektledare, Chef (produktion) och Bemanningsledare (rekryterare).

Jag arbetade som linjechef i 7 år, otroligt lärorikt och roliga år. År 2018 blev jag (tillsammans med 2 andra chefer) tillfrågad att skapa en ny rekryteringsroll kallad Bemanningsledare. Vårt uppdrag var att ta fram nya effektivare arbetssätt (från första urval till ny medarbetare på plats). Det krävde att vi snabbt skapade ett förtroende hos våra befintliga linjechefer som skulle lämna över all rekrytering och urval till oss. Vi har sen rollen skapades i snitt intervjuat cirka 900 kandidater per år.

Jag har under dessa år även varit delaktig i rekrytering/urvalsprocesser i chefsrekryteringar, traineeprogram och ledarskapsprogram inom AstraZeneca.

Mina många års erfarenhet av ledarskap och rekrytering, är för mig två viktiga erfarenheter för att kunna bidra i en valberedning. Jag kan bidra med att se en helhet, samtidigt se styrkan i individers olika erfarenheter och personlighet, för att uppnå bästa möjliga gruppsammansättning.

Som person är jag positiv, driven, en bra lyssnare och människokännare.

Maria Doberck

PEAB Utveckling AB
Branschförening: Byggcheferna

Nominerad av

Byggcheferna: Branschföreningen Byggcheferna vill nominera Maria Doberck till vice ordförande i valutskottet (i första hand), ledamot i valutskottet (i andra hand).

Maria har god kännedom om Ledarnas demokratiarbete och erfarenhet av fackligt arbete. Hon är väl insatt i betydelsen av mångfald och jämställdhet i sammansättningen av grupper av människor som ska leda och fatta strategiska beslut. Maria är en mycket strukturerad och ordningsam person. I Byggchefernas föreningsverksamhet har hon bidragit starkt till en hög grad av ekonomisk kontroll med ordning och reda. Sammantaget gör detta henne till mycket väl lämpad för en roll i Ledarnas valutskott.

Ledarna inom privat tjänstesektor: Maria Doberck har erfarenheten som krävs för att ha ett uppdrag i Ledarnas valutskott. Hon arbetar även i en bransch där många av Ledarnas medlemmar återfinns, liksom att hon på ett föredömligt sätt företräder desamma inom sitt uppdrag i Byggcheferna.

Med motivering enligt ovan nominerar LPT Maria Doberck till ledamot i Ledarnas valutskott.

Michael Claesson

Hk Scan
Branschförening: Ledarna inom livsmedelsbranschen

Nominerad av

Kost och näring: Michael har en lång erfarenhet med arbetet i valutskottet. Han är lojal, strukturerad och lyhörd, detta är egenskaper som är viktiga i valutskottet. Vi nominerar Michael till ordförande i valutskottet.

Ledarklubben på ISS Facility Services AB: Vi nominerar Michael till ordförande. Han var otroligt kunnig nuvarande period, han har kunskapen sedan två perioder, en som ledamot och en som ordförande. När så många nya nomineras så behövs någon med gedigen erfarenhet att leda det nya valutskottet.

Ledarna i Samhall: Nominerar Michael som ordförande utifrån hans erfarenhet, till exempel han har en stor kunnighet med två perioder i ryggen och är strukturerad, lyhörd och förtroendeingivande.

Ledarna inom livsmedelsbranschen: Kompetent och engagerad samt varit med i två mandatperioder.

Ledarna inom privat tjänstesektor: Ledarna inom privat tjänstesektor nominerar Michael Claesson till i första hand ordförande för Ledarnas valutskott och i andra hand som ledamot för Ledarnas valutskott.

Michael har genom åren uppvisat sig ha en integritet utöver det vanliga. Under hans ordförandeskap i valutskottet har valutskottets professionalitet vuxit. Michael har genom sitt engagemang, erfarenhet av chefskap samt sin stora kunskap om organisationen Ledarna, det som krävs för att göra ett fortsatt bra arbete som ordförande i Ledarnas valutskott.

I samband med att ett nytt valutskott ska utses kommer flera av tidigare ledamöter ej ställa upp för omval. Ledarna inom privat tjänstesektor ser därför att en kontinuitet av ordförande som ytterst viktig och nominerar Michael Claesson enligt motivering som ovan.

Sissella Helgesson

Branchförening: Idéburen sektor

Nominerad av

Ledarna inom idéburen sektor: Sissella har suttit i Ledarnas valberedning under den senaste mandatperioden och har därmed med sig bra erfarenhet av uppdraget och en tydlig bild av vad som krävs av valutskottets ledamöter. Sissella har också en lång erfarenhet från den idéburna sektorn i olika uppdrag och är idag ordförande i Ledarna inom idéburen verksamhets valberedning. Dessutom har hon med sig erfarenhet av valberedningsuppdrag från andra organisationer.

Crister Forslund: Sissela har erfarenhet att arbeta i valutskottet samt en naturlig förmåga att tänka Ledarna som organisation. Har mod att ta tag i obekväma diskussioner och bra att uttrycka sig.

Susanne Andersson

Tullverket
Branschförening: Ledarna inom staten

Nominerad av

Ledarna inom idéburen sektor: Susanne har lång erfarenhet som förtroendevald inom Ledarna. Hon har varit med om att starta och knoppa av branschföreningar och är idag ordförande i Ledarna inom staten. Susanne har också haft förtroendet att sitta i Ledarnas förbundsstyrelse i två mandatperioder och har därmed en adekvat erfarenhet av att kunna bedöma vad som krävs för att man ska lyckas i det uppdraget.

Ledarna inom staten: Susanne har lång och bred erfarenhet av strategiska frågor och verksamhetsutveckling i sin profession där hon drivit flera uppdrag kopplat till styrning och ledning av en verksamhet. Susanne är förtroendevald inom Ledarna sedan 2003. Hon har varit med om att starta och knoppa av branschföreningar och är idag ordförande i Ledarna inom staten. Susanne har också haft förtroendet att sitta i Ledarnas förbundsstyrelse i två mandatperioder och har därmed en adekvat erfarenhet av att kunna bedöma vad som krävs för att man ska lyckas i det uppdraget. Vidare är Susanne även styrelseordförande för en arbetslöshetskassa.

Kost och näring, Ledarna inom offentlig sektor, Räddningstjänsten, Ledarna inom staten: Susanne har lång och bred erfarenhet av strategiska frågor och verksamhetsutveckling i sin profession där hon drivit flera uppdrag kopplat till styrning och ledning av en verksamhet. Susanne är förtroendevald inom Ledarna sedan 2003. Hon har varit med om att starta och knoppa av branschföreningar och är idag ordförande i Ledarna inom staten. Susanne har också haft förtroendet att sitta i Ledarnas förbundsstyrelse i två mandatperioder och har därmed en adekvat erfarenhet av att kunna bedöma vad som krävs för att man ska lyckas i det uppdraget. Vidare är Susanne även styrelseordförande för en arbetslöshetskassa.

Thomas Hartman

Region Västerbotten
Branschförening: Ledarna inom offentlig sektor

Nominerad av

Ledarna inom idéburen sektor: Thomas Hartman har lång ledarerfarenhet av såväl svenska som internationella tunga chefspositioner. Han har ett utvecklat kontaktnät i olika ledarsammanhang och kan därmed bidra till att identifiera kandidater i ett brett perspektiv. Dessutom har Thomas en lång idéburen erfarenhet av olika uppdrag i flera stora organisationer.

Kost och näring, Ledarna inom offentlig sektor, Räddningstjänsten: Thomas Hartman, med över 30 års erfarenhet inom ledarskap i olika roller, är en erfaren ledare baserad i Umeå. Hans karriär har inkluderat positioner inom såväl lokala som internationella arenor, vilket gett honom en bred insikt i ledarskapets olika aspekter bland annat som kommunikationschef och regionchef. Han har vid ett par tillfällen jobbat i regeringskansliet och har haft ett antal ledande roller i den interregionala påverkansorganisationen Assembly of European Regions, AER med säte i Bryssel och Strasbourg.

Som kandidat till Ledarnas valberedning, kombinerar Thomas erfarenhet inom ledarskap med intresse för utveckling och ser det strategiska behovet av långsiktig ledarförsörjning. Hans bakgrund och engagemang speglar en omfattande förståelse för de utmaningar och möjligheter som dagens ledarskap innebär.

Ledarna inom offentlig sektor: Thomas Hartman, med över 30 års erfarenhet inom ledarskap i olika roller, är en erfaren ledare baserad i Umeå. Hans karriär har inkluderat positioner inom såväl lokala som internationella arenor, vilket gett honom en bred insikt i ledarskapets olika aspekter bland annat som kommunikationschef och regionchef. Han har vid ett par tillfällen jobbat i regeringskansliet och har haft ett antal ledande roller i den interregionala påverkansorganisationen Assembly of European Regions, AER med säte i Bryssel och Strasbourg.

I hans nuvarande position som verksamhetschef för Externa relationer och strategisk platsutveckling vid Region Västerbotten, hanterar Thomas relationsskapande, strategiska utvecklingsfrågor och påverkansarbete. Han är bland annat ordförande för North Sweden European Office, NSEO som är de fyra nordligaste länens påverkanskontor i Bryssel. Han är också ansvarig för de fyra nordligaste länens representation i Stockholm; North Sweden Stockholm Office. Han har tidigare varit president för Umeå Södra Rotaryklubb, är idag past president. Hans engagemang i Sveriges Chefsorganisation Ledarna sker via Ledarna inom Offentlig Sektor, LIOS.

Som kandidat till Ledarnas valberedning, kombinerar Thomas erfarenhet inom ledarskap med intresse för utveckling och ser det strategiska behovet av långsiktig ledarförsörjning. Hans bakgrund och engagemang speglar en omfattande förståelse för de utmaningar och möjligheter som dagens ledarskap innebär.

Torbjörn Brown

Scandic Hotels
Branschförening: Ledarna inom privat tjänstesektor

Nominerad av

Sig själv: Kunnig och erfaren ledare med bakgrund inom de flesta näringsgrenar, särskilt inom idéburen verksamhet och privat tjänstesektor. Diplomatiskt och analytiskt lagd.