Bli företrädare eller bilda klubb – så gör du

Medlemmarna på arbetsplatsen väljer ut en person som ska företräda dem. Om ni vill ha flera företrädare på arbetsplatsen, kan ni bilda klubb. Då kan ni fördela arbetet mellan er på ett strukturerat sätt.

Att utse företrädare utan klubb

Om du inte redan är vald till företrädare, kan du kontakta oss. Vi hjälper dig att ordna ett medlemsmöte där valet görs, eller ordna ett val via e-post.

Om du redan är vald till företrädare behöver vi ett underlag, till exempel ett protokoll, som visar det. Det ska finnas minst två medlemmar att företräda på arbetsplatsen.

Kontakta oss via kontaktformuläret.

När vi fått bekräftat att du är vald till företrädare, får du tillgång till en företrädarcertifiering. Efter att du genomfört certifieringen meddelar vi din arbetsgivare att  du har mandat att företräda Ledarna i fackliga förhandlingar på arbetsplatsen.

Att bilda klubb

Syftet med att bilda klubb ska vara att organisera det fackliga arbetet i klubbstruktur. En klubb behöver en styrelse. Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst två ledamöter. Om ni vill ha en klubbkassa och ta ut medlemsavgift av medlemmarna, behöver en av ledamöterna utses till kassör och firmatecknare. Vi rekommenderar att även ordföranden registreras som firmatecknare.

Bilda klubb – steg för steg:

  1. Kontakta oss på Ledarna så kallar vi medlemmarna på arbetsplatsen till ett medlemsmöte.
  2. På mötet utser ni en styrelse och, vid behov, en revisor. Revisor behövs om om ni ska ta ut en medlemsavgift för klubben.
  3. Ni beslutar om klubbens stadgar. En mall för stadgar hittar du här.
  4. Ni skickar protokollet från mötet till oss på Ledarna.
  5. Vi registrerar klubben.
  6. Ni ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket– om ni ska ta ut en klubbavgift. Organisationsnummer behövs för att öppna ett konto på banken där klubbavgiften sätts in. Om ni vill kan Ledarna administrera uttaget av klubbavgiften.
  7. Styrelseledamöterna får tillgång till Ledarnas obligatoriska grundutbildning "Företrädarcertifiering".

 Läs mer om förutsättningar för klubb och företrädare.