Bli företrädare eller bilda klubb – så gör du

Det finns två sätt att verka som företrädare, med eller utan klubb.

Företrädare med eller utan klubb?

Oavsett vilket så ser mandatet från Ledarna och ansvaret likadant ut, men klubbformen ger arbetet en struktur, precis som vid annat föreningsarbete. Det är bekvämt att kunna använda sig av stadgar, årsmöten och formalia kring val. Grundkraven för att kunna bilda en klubb är en minimi-styrelse om minst en ordförande och två övriga styrelseledamöter. Det ska också finnas fler medlemmar att företräda än antalet styrelseledamöter.

Första steget till att bilda klubb

Kontakta oss för att göra en intresseanmälan som ger tillgång till företrädarcertifieringen om rätt förutsättningar finns.

Företrädare utan klubb

Saknas förutsättningar för klubb kan du på motsvarande sätt väljas till företrädare utan klubb. För varje ”valkrets”– det vill säga det eller de arbetsställen du önskar bli företrädare för – kan en eller flera företrädare väljas. Välj först en ordinarie företrädare, därefter kan en eller flera “vice företrädare” väljas och därmed bilda något som liknar en klubbstyrelse men utan klubbens strukturform. Förslagsvis har den först valda företrädaren ett sammanhållande ansvar för arbetet.

I många verksamheter upplevs det som en viktig förutsättning att vara fler som delar på ansvaret för att man ska kunna kombinera företrädaruppdraget med sin chefsroll.

Bli företrädare – steg för steg

Illustration över processen från intresserad till företrädare.

 

  1. Kontakta oss för att göra en intresseanmälan som ger tillgång till företrädarcertifieringen.
  2. Företrädarcertifieringen ger dig en bra bild av vad uppdraget innebär så att du kan besluta om du vill gå vidare och ställa dig till förfogande att väljas av de medlemmar som finns i din ”valkrets”.
  3. Vi hjälper till att ordna med valet – oftast genom ett utskick men det kan också vara ett fysiskt möte och då kan en av våra förhandlare vara med. När valet är förrättat och du blivit vald registrerar vi dig som vald.
  4. Det sista steget för dig som valts till företrädare är att någon av Ledarnas förhandlare tar kontakt med dig för ett relationsskapande möte. Under mötet pratar du och förhandlaren om vilka förväntningar ni har på varandra och du har möjlighet att ställa frågor.
  5. När allt är klart underrättar Ledarna din arbetsgivare om att du fått uppdraget och mandatet att förhandla för Ledarnas medlemmar.

Förutsättningar för klubb och företrädare