Årets Ledarutvecklare 2016

På Chefgalan har Ledarna delat ut priset Årets Ledarutvecklare till en person som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidragit till att föra ledarskapet i sin verksamhet framåt.

På galan uppmärksammas och belönas chefer och ledare för sina insatser. Priser delas ut i flera kategorier, bland annat Årets Ledarutvecklare.

Ida Karlberg Gidlund är Årets Ledarutvecklare 2016

Ida Karlberg Gidlund, vd för utbildningsföretaget Teach for Sweden, utsågs den 9 mars till Årets Ledarutvecklare 2016.

Priset delades ut av Ledarna på den årliga Chefgalan i Stockholm.

Läs mer om Årets Ledarutvecklare 2016

Chefgalan 2016 var den 14:e i ordningen och hade temat
"Svenskt ledarskap i toppklass – vad är hemligheten?"

Finalisterna till Årets Ledarutvecklare 2016

De nominerade var:


Ann-Sofie Henriksson, enhetschef & pedagogisk utvecklare, adjunkt, KTH
Juryns motivering:
”Denna chef har arbetat uthålligt med att sätta ledarskapet på agendan i den akademiska världen. Resultatet är tydligt positivt, i en organisation där ledarskapet av tradition inte stått i första rummet. Tankesätt och prioriteringar har förändrats med fokus, målmedvetenhet och engagemang.”


Ida Karlberg Gidlund, vd, Teach for Sweden
Juryns motivering:
”Denna chef har genom hela sin karriär brunnit för idén att skapa och utveckla en likvärdig skola genom att utveckla och stärka ledarskapet i klassrummet. Genom att komplettera den traditionella lärarrollen med ledarinfluenser från näringsliv, offentlig sektor och forskning har hon en långsiktighet i sitt arbete och driver envetet och kraftfullt mot den långsiktiga visionen att utveckla ett hållbart demokratiskt samhälle, där alla barn får möjlighet att bli sitt bästa jag.”


Marie-Helén Lindström, områdeschef, Försäkringskassan
Juryns motivering:
”Denna chef har medvetet och framgångsrikt verkat för att utveckla ledarskapet inom sitt område i en stor och komplex verksamhet i förändring. Genom fokuserade insatser har resultat skapats, ledarskap förbättrats. Med ett genuint och äkta ledarskap kombinerat med passion är denna chef ett finkalibrerat verktyg för att utveckla andra.”


Om priset Årets Ledarutvecklare

Priset går till en person som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidragit till att föra ledarskapet i sin verksamhet framåt.

Kriterier

 • Pristagaren har verkat för att förbättra ledarskapet inom en organisation/företag eller i Sverige i stort.
 • Pristagaren drivs av en övertygelse och framtidssyn om det goda ledarskapet, som präglas av förändringskompetens, resultat och hållbarhet.
 • Pristagaren har åstadkommit en förändring i ledarskapet genom medvetet arbete och kompetensutvecklingsinsatser.
 • Pristagaren har jobbat för att röja hinder och ge chefer goda förutsättningar att utöva sin ledarroll på ett framgångsrikt sätt.

Jurygruppen för Årets Ledarutvecklare 2016

 • Karin Francke, hr-strateg, Stockholm stad (ordförande)
 • Annika Elias, ordförande, Ledarna
 • Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör/vd, IKEM  
 • Leif Linde, vd, Riksbyggen
 • Lise-Lotte Oldmark vinnare 2015, hr-direktör, AcadeMedia
 • Lena Rökaas, chief operating officer, Swedavia AB
 • Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert, Ledarna

Om Chefgalan

Chefgalan (tidigare Kompetensgalan) är ett årligt evenemang som startade 2003. Galan arrangeras i mars varje år på Grand Hôtel i Stockholm. Chef är grundare av galan och samarbetar årligen med ett antal företag och organisationer, bland annat Ledarna, kring genomförandet.

Läs mer om Chefgalan hos Chef