Årets Innovativa Ledare 2018

På Chefgalan 2018 utsågs Carina Myrvang, enhetschef, Stockholms stad, till Årets Innovativa Ledare.

Motivering

”En chef som leder med lika mycket pragmatism som empati. Som tror på att medarbetare och medmänniskor mår som bäst när de får förtroende och mandat. Denna chef har förenklat och förändrat för att få fler människor i jobb och har uppnått imponerande resultat på kort tid. Arbetar outtröttligt med en av Sveriges största utmaningar: kompetensförsörjning.”

– Jag är glad och hedrad, säger Carina Myrvang. En av de mest betydelsefulla faktorer jag tycker att jag bidragit med är vikten av att se individen, inte bara systemet, då är det ju roligt att bli sedd själv.

Pressmeddelande: Carina Myrvang är Årets Innovativa Ledare 2018

Carina Myrvang, enhetschef, Stockholms stad

Fakta om Årets Innovativa Ledare


Ledarna vill med priset Årets Innovativa Ledare premiera och synliggöra chefer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad samt till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

 • Pristagaren har agerat innovativt och kreativt i sitt ledarskap på ett sätt som både verkar för, och genomsyras av, de värderingar som ligger till grund för Ledarnas syn på ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.
 • Pristagaren har genom sitt ledarskap bidragit till verksamhetens framgång i en globaliserad och digitaliserad värld.
 • Pristagaren har på ett innovativt och visionärt sätt verkat för utvecklingen av chefers och medarbetares potential i denna nya värld.
 • Pristagaren leder medvetet med ambitionen att bidra till Sveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Jury 2020

 • Andreas Miller, juryordförande, förbundsordförande, Ledarna
 • Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör/vd, IKEM
 • Mala Chakraborti, Senior Advisor, Ericsson
 • Cecilia Åkerblom, ordförande, Authentic People
 • Carina Myrvang, Enhetschef Jobbtorg, Stockholms arbetsmarknadsförvaltningen och Årets Innovativa Ledare 2018
 • Per Grankvist, samtidsanalytiker och författare
 • Daniel Pettersson, Experis
 • Moa Vallgård,chef organisationsutveckling, SVT

Priset delas ut på Chefgalan, som arrangeras i mars varje år på Grand Hôtel i Stockholm. Chef är grundare av galan och samarbetar årligen med ett antal företag och organisationer, bland annat Ledarna, kring genomförandet. På grund av coronaviruset covid-19 ställdes 2020 års gala in och vinnarna i de olika kategorierna presenterades digitalt.

Läs mer om Årets Innovativa Ledare hos Chef