Om FKL

Sedan 2007 uppmärksammar vi chefer och ledare som är unga och kvinnor genom att dela ut utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare.

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi ändra på bilden av ledarskap som en manlig arena. Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare, helt enkelt – som också är unga och kvinnor, vänder vi upp och ner på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Syftet med utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare är att:

  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.
  • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.

Framtidens kvinnliga ledare delades ut för första gången 2007.

Om Framtidens kvinnliga ledare

Sedan 2007 har Ledarna med utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare uppmärksammat chefer och ledare som är unga och kvinnor. Varje år presenterar vi en lista med 75 framstående unga chefer som utmärkt sig genom sitt ledarskap. Vi vill uppmuntra fler unga kvinnor, oavsett bakgrund, att ta plats i ledarpositioner och satsa fullt ut på en karriär som chef.

Framtidens kvinnliga ledare uppmärksammar chefer och ledare som visar att ledarskap handlar om att uppnå goda resultat genom ett transparent och inkluderande ledarskap. Vi bedömer dessa personer enligt tre kriterier: ledarskap, resultat och potential. Genom sitt ansvar för att utveckla och leda en verksamhet eller driva en samhällsförändring, visar de upp ett hållbart och nytänkande ledarskap som leder verksamheten framåt.

För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar rekryteringsföretaget Wes.