Urvalskriterier och jury för Framtidens kvinnliga ledare

Ledarna rankar varje år landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner och som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. 2023 gör vi det för sjuttonde året i rad.

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är 20-35 år och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2022 och tidigare enligt kriterierna:

 • Kompetens ledarskap
  Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Har hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.
 • Resultat
  Har ansvar för resultat och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Är exempelvis chef över ett antal anställda, har ekonomiskt ansvar, arbetat med affärsutveckling, verksamhetsansvar och/eller har uppvisat framstående resultat i relation till verksamhetens uppdrag.
 • Potential
  Leder verksamheten framåt utifrån en vision om ett hållbart samhälle. Uppvisar nytänkande kring hantering av komplexa frågor. Har förmåga att ta sig an större roller.

Jury 2023

 • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
 • Fredrik Gustafsson, pr-specialist Ledarna och tf juryordförande
 • Hannes Hasselrot, vd Oriola
 • Jenny Jonsson, vd ByggVesta och vinnare FKL 2022
 • Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning
 • Nazanin Nematshahi, affärsområdeschef Microsoft
 • Roshanak Fatahian, Diversity & Inclusion Director Nord DDB
 • Stina Nordström, generalsekreterare Reumatikerförbundet och styrelseledamot Ledarna

Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi ändra på bilden av ledarskap som en manlig arena. Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer –moderna ledare, helt enkelt– som också är unga och kvinnor, vänder vi upp och ner på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Syftet med utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare är att:

 • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
 • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
 • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.
 • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.

Framtidens kvinnliga ledare delades ut för första gången 2007. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Wes.

Följ Framtidens kvinnliga ledare på Linkedin

#fkl2023 #ledarna