Urvalskriterier och jury för Framtidens kvinnliga ledare

Ledarna rankar varje år landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner och som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. 2020 gör vi det för fjortonde året i rad.

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är 20-35 år och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2019 och tidigare enligt kriterierna:

 • Kompetens
  Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.

 • Resultat
  Har ansvar och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Till exempel är chef över ett visst antal anställda, har ekonomiskt ansvar, verksamhetsansvar eller har uppvisat framstående resultat. Här bedöms också uppdragets komplexitet och graden av nytänkande.

 • Potential
  Leder framtidsinriktat utifrån en vision om hållbar utveckling.

Jury

Juryn för Framtidens kvinnliga ledare 2020:

 • Christina Werner, chefsutvecklare, Ledarna (juryordförande)
 • Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna
 • Stina Nordström, 1:e vice ordförande och styrelseledamot, Ledarna
 • Stina Andersson, Chief Operating Officer, Axel Johnson, 2019 års Framtidens kvinnliga ledare
 • Erik Wottrich, hållbarhetschef, Tele 2
 • Camilla Wagner, vd, Klara K
 • Fredrik Gustafsson, pr-specialist, Ledarna

Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Wes.

Syftet med utmärkelsen är att:

 • Skapa en mötesplats för unga kvinnliga chefer att inspirera och stötta varandra.
 • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
 • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
 • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

Följ Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2020 #ledarna