Urvalskriterier och jury för Framtidens kvinnliga ledare

Ledarna rankar varje år landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner och som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. 2022 gör vi det för sextonde året i rad.

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är 20-35 år och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2021 och tidigare enligt kriterierna:

 • Kompetens ledarskap
  Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Har hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.
 • Resultat
  Har ansvar för resultat och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Är exempelvis chef över ett antal anställda, har ekonomiskt ansvar, arbetat med affärsutveckling, verksamhetsansvar och/eller har uppvisat framstående resultat i relation till verksamhetens uppdrag.
 • Potential
  Leder verksamheten framåt utifrån en vision om ett hållbart samhälle. Uppvisar nytänkande kring hantering av komplexa frågor. Har förmåga att ta sig an större roller.

Jury 2022

 • Christina Werner, chef Erbjudande & utveckling, Ledarna. Juryns ordförande.
 • Nina Åxman, VP Global Operations, Sandvik Rock Tools. FKL-vinnare 2020.
 • Suzan Hourieh Lindberg, CEO, The Social Few.
 • Helya Riazat, medgrundare och rektor, Järvaskolan. FKL-vinnare 2021.
 • Simon Werbart Flato, grundare och verksamhetschef, Sustainergies.
 • Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna.
 • Linda Wallberg, departementssekreterare, Utrikesdepartementet. Ledamot i Ledarnas förbundsstyrelse.

Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Wes.

Syftet med utmärkelsen är att:

 • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
 • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
 • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.
 • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.

Följ Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2022 #ledarna