Urvalskriterier och jury för Framtidens kvinnliga ledare

Ledarna rankar varje år landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner och som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. 2024 gör vi det för artonde året i rad.

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är 20–35 år och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2023 och tidigare enligt kriterierna:

 • Ledarskap
  Utövar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Hanterar betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.
 • Resultat
  Har ansvar för verksamhetens resultat, medarbetare och utveckling. Har exempelvis ekonomiskt ansvar, affärsutvecklingserfarenhet och har visat goda resultat i enlighet med verksamhetens mål.
 • Potential
  Riktar in verksamheten mot en hållbar vision och tar sig an komplexa problem på ett nytänkande sätt. Har potential att ta mer avancerade ledarroller.

Jury 2024

 • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
 • Azra Osmancevic, vd Third Ear Studio och vinnare FKL 2023
 • Fredrik Gustafsson, pr-specialist Ledarna och juryordförande
 • Hannes Hasselrot, vd Oriola Sverige
 • Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning
 • Nazanin Nematshahi, säljdirektör Microsoft Sverige
 • Roshanak Fatahian, Diversity & Inclusion Director Nord DDB
 • Stina Nordström, generalsekreterare Reumatikerförbundet och styrelseledamot Ledarna

Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi ändra på bilden av ledarskap som en manlig arena. Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare, helt enkelt – som också är unga och kvinnor, vänder vi upp och ner på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Syftet med utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare är att:

 • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
 • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
 • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.
 • Skapa en mötesplats för unga chefer som är kvinnor att inspirera och stötta varandra.

Framtidens kvinnliga ledare delades ut för första gången 2007. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Wes.

Följ Framtidens kvinnliga ledare på Linkedin

#fkl2024 #ledarna