Urvalskriterier och jury för Framtidens Kvinnliga Ledare

2017 var det elfte året i rad som Ledarna rankade landets 75 främsta unga kvinnliga chefer som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är 20-35 år och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2016 och tidigare enligt kriterierna:

 • Kompetens
  Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.

 • Resultat
  Har ansvar och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Till exempel är chef över ett visst antal anställda, har ekonomiskt ansvar, verksamhetsansvar eller har uppvisat framstående resultat. Här bedöms också uppdragets komplexitet och graden av nytänkande.

 • Potential
  Leder framtidsinriktat utifrån en vision om hållbar utveckling.

Jury

Juryn för Framtidens kvinnliga ledare 2017:

 • Annika Elias, ordförande i Ledarna
 • Anders Grahn, styrelseledamot i Ledarnas förbundsstyrelse
 • Arash Pournouri, grundare och vd, At Night Management
 • Anna Brynås, vinnare Framtidens kvinnliga ledare, koncernchef, Swedish Biogas International
 • Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert, Ledarna
 • Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare, Ledarna
 • Camilla Wagner, Management by Kerstin
 • Fredrik Gustafsson, PR-specialist, Ledarna

Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Syftet med utmärkelsen är att:

 • Skapa en mötesplats för unga kvinnliga chefer att inspirera och stötta varandra.
 • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
 • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
 • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

Följ Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2018 #ledarna