Debattartiklar

Genom att driva opinion och ta ställning inom områden som har relevans för chefer, är Ledarna Sveriges chefers samlade röst i samhällsdebatten.

Centrala ämnen är lön och villkor, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap, och rådande attityder till chefer och chefsrollen.

Ämnen