Ledarna tycker

Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Som Sveriges chefsorganisation vill Ledarna lyfta fram ledarskapets värde och påvisa och förtydliga dess betydelse för verksamheters framgång.

Ett av Ledarnas uppdrag är att ta plats i debatten och vara chefens röst i samhället. Här presenterar vi kortfattat de frågor vi engagerar oss i, varför vi gör det och vad vi tycker.

Detta är ställningstaganden som Ledarnas kongress och/eller förbundsstyrelse angivit riktningen för och som är i fokus för Ledarnas opinionsbildning.

Läs mer om Ledarnas övergripande inriktning för det  opinionsbildande arbetet i det förbundspolitiska programmet Ledarskapets värde.