Chefers kompetensutveckling

Ledarna anser att kompetensutveckling är lika viktigt under hela yrkeslivet. Inte minst mot bakgrund av dagens förändringstakt och stora behov av omställningar på många arbetsplatser.

Chefer måste få möjlighet till löpande kompetensutveckling och -växling, så att kunskap och kompetens kan hållas uppdaterad och relevant under hela arbetslivet.

Ledarna tror på individens förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling, sin personliga konkurrenskraft och sina chefsvillkor. Men Ledarna menar att arbetsgivare också måste uppmuntra, belöna och inte minst skapa förutsättningar så att chefer kan avsätta tid och engagemang för sin egen kompetensutveckling för att vara fortsatt relevanta på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Endast fyra av tio chefer uppger att de får tillräckligt stöd för sin egen utveckling/utbildning i sina organisationer.

Därför driver Ledarna att kompetensplanering, som ligger i linje med verksamhetens kompetensbehov, ska ske för varje enskild chef och följas upp årligen.