Chefers kompetensutveckling

Kunskap är hårdvaluta på arbetsmarknaden. Ledarna anser att kompetensutveckling är lika viktigt under hela yrkeslivet. Inte minst mot bakgrund av dagens förändringstakt och stora behov av omställningar på många arbetsplatser.

Chefer måste få möjlighet till löpande kompetensutveckling och -växling, så att kunskap och kompetens kan hållas uppdaterad och relevant under hela arbetslivet.

Ledarna tror på individens förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling, sin personliga konkurrenskraft och sina chefsvillkor. Men Ledarna menar att arbetsgivare också måste uppmuntra och skapa förutsättningar så att chefer kan avsätta tid för sin egen kompetensutveckling för att vara fortsatt relevanta på en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

I och med det nya huvudavtalet, där Ledarna genom PTK är part, är det också möjligt för chefer att studera med en fortsatt rimlig privatekonomi.