Det nya arbetslivet

Stora delar av arbetslivet har blivit allt mer flexibelt i tid och rum. Det är uppenbart att den snabba teknikutvecklingen, digitalisering och artificiell intelligens (AI), har stor påverkan på företag oavsett bransch.

I detta ryms fantastiska möjligheter för verksamheter, chefer och medarbetare, men också en hel del utmaningar för att lyckas navigera i ett ständigt föränderligt landskap.

Teknikutvecklingen ställer krav på organisationer att investera i bred kompetensutveckling och förmåga att ställa om befintlig kompetens för att kunna ta tillvara den nya tekniken för fortsatt konkurrenskraft. Chefer och medarbetare måste tillsammans hitta arbetssätt som fungerar och är hållbara över tid.