Hållbara chefer

En chef som har de organisatoriska förutsättningarna för att hantera alla delar i sitt chefsuppdrag blir hållbar i längden.

Begripliga, hanterbara och meningsfulla chefsuppdrag skapar förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap. Det bidrar även till att fler vill och kan verka som chefer över tid. Alltför många chefer saknar rätt förutsättningar och det vill vi ändra på.

Chefer ska ha ett tydligt uppdrag, mandat, resurser och aktivt stöd från arbetsgivaren. Uppdragen ska vara begripliga, hanterbara och meningsfulla. Chefer ska få vara chefer och få tid och möjlighet att utöva sitt ledarskap.