Hållbara chefer – att vilja och kunna verka som chef över tid

Att vara chef är ett roligt och stimulerande arbete i ständig utveckling. Det innebär också krävande och kvalificerade uppdrag i en snabbt föränderlig omvärld. För att du ska vara hållbar i din yrkesroll behöver du rimliga organisatoriska förutsättningar.

Hur skicklig du än är i din yrkesroll, behöver du ha rimliga organisatoriska förutsättningar för att uppnå resultat och samtidigt må bra i din chefsroll. Det kan handla om:

  • Realistiska mål
  • Tydligt uppdrag
  • Tillgång till stödfunktioner
  • Medarbetargruppens storlek
  • Relationen till din egen chef
  • Förutsättningar för dialog och kommunikation i organisationen

Kort och gott: En balans mellan de krav och förväntningar som ställs på dig som chef och de resurser du har till ditt förfogande.

Resurserna är delvis individuella, det vill säga din egen kunskap och förmågor. Men de organisatoriska förutsättningarna väger ännu tyngre för att du ska vara hållbar. Chefers arbetsbelastning måste vara hälsosam och hållbar och uppdraget möjligt att kombinera med ett aktivt privat- och familjeliv. Detta är viktigt både för att chefer ska stanna och för att nya chefer ska kunna lockas till uppdraget.

Ett citat avseende forskningsprojektet Chefios (Chef i offentlig sektor), överensstämmer väl med vad Hållbara chefer handlar om:

Det finns så mycket forskning som sätter fokus på frågan: Hur ska en bra chef vara? Vi frågar i stället: Hur ska en organisation se ut som man kan vara en bra chef i?

Annika Härenstam, professor emeritas i arbetsvetenskap

Hållbara chefer och KASAM

Den teori som ligger till grund när vi pratar om hållbara chefer är KASAM – en känsla av sammanhang. För att hantera de utmaningar och påfrestningar du möter som chef behöver du uppleva en känsla av sammanhang. Att ditt uppdrag är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Du vet vad du ska göra, du kan göra det och du vill göra det.

Triangel med faktorerna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i hörnen.

Som chef behöver du uppleva ditt uppdrag som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Du vet vad du ska göra, du kan göra det och du vill göra det.