Hållbara chefer – chefers organisatoriska förutsättningar

Som chef behöver du goda organisatoriska förutsättningar för att vara framgångsrik och hålla i längden. Det är det som vi på Ledarna kallar Hållbara chefer. Här hittar du verktyg och metoder för att själv kunna arbeta med frågan på din arbetsplats. Du kan också ta del av exempel på gemensamma aktiviteter som vi genomfört med olika aktörer på arbetsmarknaden.