Hållbara chefer – att vilja och kunna verka som chef över tid

Att vara chef är ett roligt och stimulerande arbete i ständig utveckling. Det innebär också krävande och kvalificerade uppgifter.

Med uppdraget följer ett utökat ansvar och hur du utövar ditt chef- och ledarskap har stor påverkan på både verksamhet och medarbetare. Hur skicklig du än är i din yrkesroll, behöver du ha organisatoriska förutsättningar för att nå resultat och själv vara hållbar över tid och må bra i din chefsroll. Det handlar exempelvis om rimliga mål och tydligt uppdrag, tillgängliga resurser och förutsättningar för kommunikation i organisationen. Med rätt organisatoriska förutsättningar kan du vara hållbar som chef och vilja och kunna verka i din roll över tid.

Här hittar du kunskap, verktyg och metoder för att själv, eller med andra chefskollegor, arbeta med frågan på din arbetsplats i syfte att synliggöra, förstå och vid behov förbättra dina organisatoriska förutsättningar.